กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พิมพ์ PDF

ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย นายศิริชัย เขียนมีสุข  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  คณะผู้บริหารจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสื่อมวลชนไทย  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือ IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  และยังมีโอกาสเดินทางไปยังสำนักงานบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งชาติ ที่เมืองเบรียน เลอ ชาโต้  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีที่เหลือใช้จากทั่วประเทศ  ทั้งในโรงพยาบาล สถาบันวิจัยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  เพื่อศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2551

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป