กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การสัมมนาเรื่อง "โครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ”

การสัมมนาเรื่อง "โครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ”

พิมพ์ PDF

 

                  วันนี้ (3 กรกฎาคม 2555) เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนที่ได้รับและผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ” ณ ห้องลีโอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

                   นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนที่ได้รับและผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยและแคนนาดาได้ร่วมจัดขึ้น เพื่อศึกษาบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ซึนามิที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2554 ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่สถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและมีการรั่วไหลของสารกำมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังส่งผลไปยังในวงกว้างต่อนานาประเทศ โดยการแผ่กระจายของรังสีในการควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 

 

                  ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความตระหนักให้กับวงการวิทยาศาสตร์และนิวเคลียร์ทั่วโลกถึงเรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสีในประเทศของตนเอง โดยมีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและศึกษาบทเรียนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชน

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป