กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ ขอเชิญร่วมฟัง เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย" คุยกัน..ฉันท์วิทย์

ขอเชิญร่วมฟัง เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย" คุยกัน..ฉันท์วิทย์

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน  2552 เวลา 13.00–15.30  น. ณ ห้องโถง  ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ความคืบหน้าของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  ทิศทางการพัฒนาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  และกลไกลสำหรับการกำกับดูแลความปลอดภัย   พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายวิเชียร  วงศ์สมาน  ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  นายธีกูล  เกรียงชัยพร  วิศวกรนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และนายปรีชา  การสุทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  สำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.)

 

 กำหนดการ
เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์
เรื่อง  “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย”
วันพุธที่   10  มิถุนายน  2552  เวลา  13.00 – 15.30 น.
ณ  ห้องโถง  ชั้น  1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------


13.00 - 13.20 น.           ลงทะเบียน

13.20 - 13.30 น.           กล่าวเปิดการเสวนา
                                       โดย  รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ
                                       รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
                                       โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.30 - 15.00 น.           เริ่มเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์
                                       โดย  -  นายวิเชียร    วงศ์สมาน
                                       ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
                                       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                              -   นายนธีกูล   เกรียงชัยพร
                                                 วิศวกรนิวเคลียร์
                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                                             -   นายปรีชา การสุทธิ์
                                                 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
                                                 สำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.)

                                             ดำเนินการเสวนา โดย   นายวิเทียน  นิลดำ
                                             รองประธานสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

15.00 – 15.30 น.         ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็น

15.30 น.                       ปิดการเสวนา

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ปส. เตรียมความพร้อมมาตรการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ก่อนฝึกซ้อมร่วม ไทย – มาเลเซีย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป