กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประเทศไทย เปลี่ยนครั้งใหญ่ Big พลังงานทางเลือก

ประเทศไทย เปลี่ยนครั้งใหญ่ Big พลังงานทางเลือก

พิมพ์ PDF

news.png“ทางเลือก” ในการใช้พลังงานของมนุษยชาติ หดแคบลงทุกที เมื่อมีความต้องการพลังงานในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
           ข้อมูลจากสหประชาชาติ ระบุว่า จำนวนประชากรโลกในอีก 50 ปี ข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคน จากปัจจุบันมี 6,000 ล้านคน เฉพาะแค่ทวีปเอเชียแห่งเดียวจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 5,500 ล้านคน จากปัจจุบัน 3,600 ล้านคน เอเชียเป็นแหล่งตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจที่พุ่งทะยานราวกับติดจรวด

             แต่ นั่นก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แหล่งพลังงานดั้งเดิมของโลกที่มาจากซากฟอสซิ ลต้องร่อยหลอ ไปในอัตราดับเบิลเช่นเดียวกัน ทำให้ทุกประเทศต้องตั้งเป้าหมายลดใช้พลังงานลงถึง 10% ต่อปี ภายในปี 2554 และมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

            ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตการไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ประเมินว่าในอีก 13-14 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ อย่างน้อยๆ 4 โรงด้วยกันถึงจะพอเพียงกับความต้องการใช้

            ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล อยู่ที่ 3,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ผลิตได้ 2,000
เมกะวัตต์ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าจากขยะ จากมูลสัตว์ จากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่สามารถขยายการผลิตได้อีกหลายร้อยเมกะวัตต์

            ประเทศไทยโอกาสของการเป็น The Regional Business จึงเป็นความจริงที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม World Alterative Science Expo 2009 จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ย้ำความเป็น The Regional Hub ของประเทศไทยอย่างดียิ่ง

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
» รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
» งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”
» บูรณาการความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
» ก.วิทย์ฯ โดย วว. จับมือ ปตท. นำองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์วิจัยสาหร่ายน้ำมัน พลังงานทางเลือกในอนาคต
» ก.วิทย์ จับมือ ก.พลังงาน ร่วมผลักดันงานวิจัยพลังงานทดแทนสู้วิกฤติพลังงานโลก เพื่อลดปัญหาขาดแคลนพลังง
» หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (หมู่บ้านพลังงานทางเลือก)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป