กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์

ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “อยู่ปลอดภัยกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่เยาวชน นักเรียน ครู  อาจารย์ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดกาจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  ในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2552  ณโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาจญนบุรี
 

 

               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งมา 40 กว่าปีแล้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา  การแพทย์  ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้กับแพทย์  และหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้แก่ 1. เพื่อควบคุมการใช้นิวเคลียร์ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  เมื่อใช้ไปแล้วต้องเก็บกากให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  2. ทำให้ประชาชนคนไทย ตั้งแต่เด็กอนุบาล ประถม รู้ว่านิวเคลียร์คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร  เป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้ให้เข้าใจว่ามันมีประโยชน์อย่างไร  และมีโทษอย่างไร แต่การนำมาใช้เพื่อสันติจะใช้ความเข้มข้นน้อย 

 


               พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ถึงเวลาหรือยังนั้น  อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่าง  เรามีพลังงานทดแทนทั้งที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหารที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานแทนแก๊สและน้ำมันที่กำลังจะหมดไป  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำพลังงานทดแทนอยู่หลายด้าน  และได้ร่วมกับต่างประเทศทำการทดลองอยู่หลายด้าน  หากพลังงานที่ทำแล้วไม่พอรัฐบาลก็จะตัดสินใจว่าจะมีเราจึงต้องมาคุยกันว่ามันดีจริงหรือไม่ ปลอดภัยจริงไหม เทคโนโลยีดีไหม  บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเทคโนโลยี หลายประเทศใช้กันมาก  บางประเทศใช้ถึง 60-70% ของพลังงานในประเทศ


               ถ้าเราตัดสินใจจะเอาและสั่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์วันนี้ จะต้องรออีก 10-15 ปี มีคนเข้าคิวซื้อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิวยาวมาก เราต้องตัดสินใจว่า 1. เทคโนโลยีผ่านหรือไม่  2. คนที่จะทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราพร้อมหรือยัง  3. ป้องกันได้หรือไม่  4. ควบคุมได้หรือไม่  ซึ่งขึ้นอยู่กับมนุษย์ สำคัญที่สุดคือเอาหรือไม่เอา  เกาหลีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว 6-7 โรง กำลังสร้างอีก 4 โรง  และเวียนนามกำลังสร้างอีก 4 โรง   กากที่หมดสภาพแล้วจะต้องฝังกลบอย่างไร  ให้มันปลอดภัยให้ดีที่สุด  มีบางประเทศซื้อกลับเพื่อเอาไปรีไซเคิลแล้วขายใหม่  

 


            นายสุพรรณ  แสงทอง  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 5 กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “อยู่ปลอดภัยกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี”  การจัดค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ และการจัดตั้งมุมนิวเคลียร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางสันติ  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยจากนิวเคลียร์และรังสี  และเป็นตัวแทนของ ปส. ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้ประชาชนมีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับนิวเคลียร์และรังสีได้ หากรู้จักวิธีใช้อย่างปลอดภัย
             ในปีงบประมาณ 2553 ปส. จะมีการจัดการเสวนาขึ้นใน  6 จังหวัด คือ กาญจนบุรี  สตูล  ลพบุรี  เชียงใหม่ อุบลราชธานี ชุมพร จะร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม  จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 118
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 199
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ปส. เตรียมความพร้อมมาตรการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ก่อนฝึกซ้อมร่วม ไทย – มาเลเซีย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป