กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เอ็มเทค

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ เอ็มเทค พัฒนาอุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บแบบสามส่วน โดยออกแบบการทำงานให้สอดแผ่นตักของเปลยกผู้ป่วยเข้าไปทางด้านข้างทีละจุด จำนวน 6 จุด เป็นการขยับตัวของผู้บาดเจ็บทีละจุด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
42. หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1kWผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ในสภาวะปัจจุบันที่วิกฤติพลังงานขาดแคลนและภาวะโลกร้อนเข้ามามีบทบาทสำคัญ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนและไม่ใช่เรื่องไกลตัว และ รอได้ อีกต่อไป เอ็มเทคเล็งเห็นความสำคัญของการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
43. สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...      ขณะนี้เอ็มเทคกำลังดำเนินการตกลงทำสัญญากับบริษัทเอกชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปผลิตผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก ซึ่งใช้ผลงานวิจัยสูตรเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
44. วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าสำหรับภาชนะบรรจุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... และสมบัติด้านความสะอาด ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้นี้จะนำไปจดสิทธิบัตรร่วม กันระหว่าง เอ็มเทค และบริษัทร่วมวิจัยต่อไป ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
45. เทคโนโลยีการจับตัวยางสกิมประสิทธิภาพสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... เรามีความจำเป็นต้องพัฒนาสารจับตัวน้ำยางสกิมที่มีประสิทธิภาพสูง ทดแทนการใช้กรดซัลฟูริก ประโยชน์ของผลงาน     ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยยาง เอ็มเทค พัฒนาสารจับตัวน้ำยางสกิมประสิทธิภาพสูง ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
46. โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์ เอ็มเทคใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ ของต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
47. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... (200-900 เมตรต่อวินาที)     ทีมวิจัยของเอ็มเทค ศึกษาคุณสมบัติความทนทานต่อแรงขีปนะที่ระดับต่างๆ ตามมาตรฐาน NIJ (National Institute of Justice) 0101.03 ของแต่ละวัสดุ เซรามิกส์ (อลูมินา)โลหะ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
48. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสียในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุเพาะปลูก (hortimedia) และวัสดุรูพรุนเพื่อ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... Ecocera ของเอ็มเทคประสบความสำเร็จในการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าและตะกอนน้ำทิ้งจาก โรงงานอลูมิเนียมมาพัฒนาเป็นมัลไลท์เซรามิกส์ และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะอย่าง ได้แก่ ถ้วยครูซิเบิ้ลแผ่นรองเตาเผา ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
49. การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติต้นแบบกระเบื้องมวลเบาจากเศษแก้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ทำให้ต้องประสบปัญหาขาดทุนจากต้นทุนที่สูงขึ้น     ทีมวิจัยของ เอ็มเทค คิดค้นพัฒนาวิธีการเพิ่มมูลค่าเศษแก้วโซดาไลม์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ผลิตเป็นวัสดุประเภทกระเบื้องและเลือกใช้วัตถุดิบราคาถูก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
50. การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป