กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เสื้อเกราะ

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... โดยประดิษฐ์เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและคนชรา เสื้อเกราะ กันกระสุน ที่สามารถป้องกันกระสุนระดับ 3A ทำจากวัสดุคอมโพสิต ผสมเส้นใยโพลิเอทิลีนและเส้นใยอะรามิด ร่วมกับวัสดุผสมอื่นๆ ได้มีการยิงทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกระสุนระดับ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนแบบแข็ง ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.)  ให้แก่ พลโท วรรณทิพย์  ว่องไว  แม่ทัพภาคที่ 3 จำนวน 47 ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
13. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบานับเป็นความท้าทายในแง่การใช้งานด้าน ยุทโธปกรณ์ทางทหาร โดยเฉพาะการมีส่วนเพื่อบรรเทาสถานการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันภัยและเสื้อเกราะมีไม่เพียงพอ และที่มีใช้อยู่ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
14. โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ซึ่งปริมาณของเสื้อเกราะกันกระสุนยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากการที่อุปกรณ์ป้องกันภัยมีไม่เพียงพอและที่มีใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
15. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... 417,682,000 บาท ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพิจารณาทบทวนการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 เท่าที่จะใช้งานจริงไม่เกิน 300 ตัว เนื่องจากเป็นเสื้อเกราะที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้ไม่คล่องตัวและไม่สามารถสวมใส่ได้เป็นเวลานาน ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
          วันนี้ เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
18. รมว.วิทย์ฯ ตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจ จีที200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ นักเทคโนโลยี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและนักสถิติ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
19. ครม.มอบ วท.เชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ จีที 200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
คณะรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญนักวิชาการต่าง ๆ พิสูจน์เครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 ให้ข้อเท็จจริงปรากฏเพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อไป วันนี้ เวลา 12.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
20. เนคเทค นำความสามารถด้าน ว&ท ร่วมตรวจสอบเครื่อง GT200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
หลักการทาง วิทยาศาสตร์แล้ว อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีผลการทำงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีผลการทำงานที่สม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และไม่มีผลความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์อื่นใดจากปัจจัยที่มาจากร่างกายมนุษย์ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป