กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ครม.มอบ วท.เชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ จีที 200

ครม.มอบ วท.เชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ จีที 200

พิมพ์ PDF

คณะรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญนักวิชาการต่าง ๆ พิสูจน์เครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 ให้ข้อเท็จจริงปรากฏเพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อไป


วันนี้ เวลา 12.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 ว่า วันนี้ได้ขอให้บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมาชี้แจงต่อที่ประชุม ครม. ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่ใช้อุปกรณนี้อยู่ โดยทุกหน่วยงานได้ยืนยันว่าสามารถใช้ได้และมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ข้อมูลในส่วนของฝ่ายวิชาการและกรณีที่เป็นข่าวอยู่ในต่างประเทศนั้นจะตรงข้ามกัน เพราะฉะนั้นครม.จึงเห็นว่าควรที่จะได้มีการทดสอบและพิสูจน์เรื่องนี้ให้ข้อเท็จจริงปรากฏ เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นจึงมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปดำเนินการโดยการเชิญนักวิชาการต่าง ๆ ที่ทำงานทางด้านนี้ เพื่อที่จะมาออกแบบการทดลอง เพื่อให้การพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเมื่อมีข้อยุติแล้วรัฐบาลก็จะได้มีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมต่อไป เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
 

ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์/เอ็มเทค สวทช. มอบเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงแก่แม่ทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก เพื่อภาระกิจป
» โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
» รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ วปอ.การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» รมว.วท. ประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที200 เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบ
» ก.วิทย์ประชุมวางกรอบทดสอบจีที 200 ครั้งแรก 4 ก.พ. พร้อมเปิดโอกาสสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ ยืนยันความถูกต้อง
» รมว.วิทย์ฯ ตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจ จีที200
» เนคเทค นำความสามารถด้าน ว&ท ร่วมตรวจสอบเครื่อง GT200
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป