กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ แม่งาน ขนนวัตกรรมฝีมือคนไทย กว่า 300 ชิ้น โชว์ครม.สัญจรหัวหิน

ก.วิทย์ แม่งาน ขนนวัตกรรมฝีมือคนไทย กว่า 300 ชิ้น โชว์ครม.สัญจรหัวหิน

พิมพ์ PDF

 


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่ 27 มีนาคม ณ สวนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงต่างๆ จัดนิทรรศการด้านนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตเพื่อส่งมอบให้กับตลาดภาครัฐได้ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมไทยของภาครัฐ เพื่อให้ SMEs ได้ใช้กลไกของรัฐ ประการที่สองคือ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการผลิตนวัตกรรม รวมทั้งได้เลือกนวัตกรรมที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ SMEs ที่สนใจ และสุดท้ายคือเพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีเพื่อไปพัฒนาความสามารถของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย

ในการจัดนิทรรศการนั้น ประกอบด้วย 7 ธีมหลัก ได้แก่ 1. เกษตรและชุมชน 2. น้ำ 3. การแพทย์และสมุนไพร 4. ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5.ระบบขนส่งทางราง 6.ท่องเที่ยววิถีไทย และ 7. SMEs และการส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารออมสิน ธนาคารของรัฐ ที่เป็นกลไกส่งเสริม SMEs เพื่อรับขึ้นทะเบียน รวมไปถึงการบริการต่างๆ เช่น สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมด้วย ดร.พิเชฐ กล่าว

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงผลงานนวัตกรรมเด่นๆ ที่นำมาจัดแสดงในงานว่า มี 310 ชิ้นที่เป็นผลงานวิจัยของคนไทย อาทิ รถตัดอ้อย ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพแปลงกลไกชุดเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพไม่ทำให้เกิดการดึงต้นอ้อยจากพื้นดิน ไม่ส่งผลกระทบต่อตออ้อยที่สอง ซึ่งบริษัทเอกชนไทยผู้ผลิตรถตัดอ้อยนี้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ บราซิล อินเดีย กัมพูชา และอินโดนีเซีย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นเครื่องที่ผลิตโดยคนไทย มีแรงม้าตั้งแต่ 250-280 แรงม้า 

ราคาขายประมาณ 2.5 - 2.8 ล้านบาท สามารถวิ่งในนาหล่มได้ เมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้ว การสูญเสียไม่เกิน 3 % ขนาดรถประมาณ 5x10 เมตร ซึ่งจะสามารถทดแทนการนำเข้าได้ ยูนิตทำฟันใช้พลังงานลมนิวเมติค ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังได้ต่อยอดนวัตกรรม โดยประดิษฐ์เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและคนชรา เสื้อเกราะ

กันกระสุน ที่สามารถป้องกันกระสุนระดับ 3A ทำจากวัสดุคอมโพสิต ผสมเส้นใยโพลิเอทิลีนและเส้นใยอะรามิด ร่วมกับวัสดุผสมอื่นๆ ได้มีการยิงทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกระสุนระดับ 3A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้ชมทั้ง 7 ธีม เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน แขนคนพิการ กะโหลกศรีษะเทียม จีโนมการแพทย์ เตาชีวมวล นวัตกรรมการจัดการน้ำ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้ เครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี เภสัชรังสี ฯลฯ

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้น จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 27-28 มีนาคม เวลา 9.00 – 17.00 น.ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมไทย ที่มีศักยภาพ และพร้อมใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1313 หรือสายด่วนกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 02-333-3728

 
 
 
ผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชาชนคึกคัก แห่ชมงานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง
» ครม. ชื่นมื่น ด้วยบรรยากาศผ้าไทยหลากสี
» นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุม ครม.ครั้งที่ 1-12/2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
» สื่อมวลชนให้ความสนใจนวัตกรรมคนไทย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
» กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์นิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป