กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เนคเทค นำความสามารถด้าน ว&ท ร่วมตรวจสอบเครื่อง GT200

เนคเทค นำความสามารถด้าน ว&ท ร่วมตรวจสอบเครื่อง GT200

พิมพ์ PDF

หลักการทาง วิทยาศาสตร์แล้ว อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีผลการทำงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีผลการทำงานที่สม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และไม่มีผลความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์อื่นใดจากปัจจัยที่มาจากร่างกายมนุษย์

office-nectec-imageศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีประเด็นข่าวเครื่องตรวจหาสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT200

กล่าวว่า ทางเนคเทคได้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง GT200 รวมถึงมีคำถามจากหลายฝ่ายว่าทางเนคเทคมีบทบาท และมีส่วนเข้าไปร่วมคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมได้อย่างไร

ผู้อำนวยการเนค เทคได้กล่าวตอบประเด็นข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดดังนี้

เครื่อง GT200 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือไม่ ?

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้ว อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีผลการทำงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีผลการทำงานที่สม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และไม่มีผลความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์อื่นใดจากปัจจัยที่มาจากร่างกายมนุษย์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปจะต้องมีแหล่งพลังงานให้อุปกรณ์ทำงานได้

จากข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ผลิต GT200 ที่ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานจากไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งถ้าเป็นไปตามเหตุผลดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทราบว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าไฟฟ้าสถิตย์จากร่างกายมนุษย์นั้นสามารถใช้เป็น แหล่งพลังงานให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้

ผู้อำนวยการเนคเทค ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน และผู้ปฎิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้ซึ่งใน ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีผลงานวิจัยที่ส่งไปช่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เช่นกัน และเข้าใจถึงความรู้สึกและปัญหาของผู้เสี่ยงภัยในพื้นที่

สำหรับใน ประเด็นข่าวเครื่อง GT200 ทีมผู้เชี่ยวชาญของเนคเทคก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและให้ความกระจ่างชัดได้ ถ้าหน่วยงาน หรือผู้ที่มีเครื่อง GT200 ต้องการพิสูจน์ให้ทราบได้อย่างชัดเจน สามารถร้องขอมาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่หลายสาขาตรวจพิสูจน์ได้ หรือบริษัทฯ ผู้ผลิตสามารถนำเครื่องฯ  และข้อมูลทางวิชาการมาตรวจสอบร่วมกันได้

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค)

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป