กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สีธรรมชาติ

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, สีธรรมชาติ]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
... วทน.  เช่น พลาสติกฉายรังสี  ผ้าย้อมมูลควาย /ผ้าย้อมสีธรรมชาติเคลือบนาโน , ผ้าไหมแพรวา  ผ้าทอมือลายโบราณ ตุ๊กตาชาววัง  เป็นต้น          •    ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
3. ฉาบนาโนลงร่มบ่อสร้าง
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านผ้าธรรมชาติ ผู้ผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีธรรมชาติด้วยต้นห้อม ผู้ประกอบการร้านผ้าวาดมือร้านบายศรี และผู้ประกอบการบัวผัดแฟคทอรี่ผู้ผลิตพรมส่งออกตลาดโลก ที่จะนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เป็นจุดเด่นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
... การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่การรับรองมาตรฐาน การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งทอ บรรยายเรื่อง การย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้นาโนเทคโนโลยี ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
5. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ 91.    ระบบการลดความชื้นของผลิตผลการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งความร้อน 92.    ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
6. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... การเลือกใช้สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐานมอก. ในการย้อมเส้นด้าย   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการพัฒนาสินค้าสิ่งทอเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร 0 2201 7000  หรือ 0 2201 7192 ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
7. รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... : ชุดก๊อก ไอ-โฟร์ว สาขา GREEN DESIGN CATEGORY รางวัลชนะเลิศ : ผ้าทอจากฝ้ายสีธรรมชาติ ปั่นจากเครื่องปั่นด้าย "ไทยนำโชค" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : FarHorm® มาส์กนาโนไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวเคลือบโปรตีนกาวไหม ...
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
8. โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผ้าฝ้ายศิลปาชีพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...  ส่วนที่ 2 โครงการพัฒนาคุณสมบัติผ้าไหมในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้สีติดทนและไม่ตก วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
... ภาคพายัพเชียงใหม่  แสดงนิทรรศการการสาธิตการย้อมขนแกะด้วยสีธรรมชาติ , การสาธิตการออกแบบลายผ้าทอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมการทอบนกี่กึ่งอัตโนมัติ , การแสดงผลงานของกลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลย (โครงการ อสวท.  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
10. เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
     ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าได้ ถ้ามีการพัฒนาให้มีสมบัติด้านความคงทนของสีดี และยังสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนได้เป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป