กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สัมมนา

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 10
Tags: [สัมมนา]  ...
พุธ, 10 กรกฏาคม 2013
12. รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [รมว.วท, เปิดการสัมมนา, ศรีราชา, ชลบุรี]  ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
Tags: [สัมมนาโรงฟ้านิวเคลียร์, ไฟฟ้านิวเคลียร์, ฟูกุชิมะไดอิชิ, 3 ก.ค. 55]  ...
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
Tags: [สัมมนา, แผนกลยุทธ์]  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
Tags: [สัมมนา]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2011
Tags: [สัมมนา]  ...
จันทร์, 04 เมษายน 2011
Tags: [MOU ., สัมมนา., ความร่วมมือ]  ...
พฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2011
18. มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [อบรม, สัมมนา, มหกรรมซอฟต์แวร์, โอเพนซอร์ฟ, Open Source]  ...
พุธ, 15 กันยายน 2010
Tags: [สัมมนา, เนคเทค]  ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
Tags: [สัมมนา, นวัตกรรม]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป