กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา“ก้าวสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

รมว.วท.กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา“ก้าวสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

พิมพ์ PDF


วันนี้ (9 กันยายน 2553) เวลา 13.00 น. ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา “ก้าวสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” ทางเลือกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร รวมทั้งสร้างความได้เปรียบ และ “เหนือกว่า” ในการแข่งขัน โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ


 
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่จะเป็นสังคมของการเรียนรู้ สังคมสร้างสรรค์ นอกจากต้ององค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นไทย แล้วนั้น เราต้องต้องมีองค์ประกอบด้านอื่นๆ ด้วย จากตัวอย่างในงานแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นทำให้เราเชื่อได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปอีกมาก เพราะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนั้นคือ การสร้างแรงบันดาลใจ และนี้เองคือเหตุผลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำต่อเนื่องมานานหลายปี เพื่อเป็นจุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก และเยาวชน ในการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
 
 
อีกงานคือ ยุวทูตดาราศาสตร์  ซึ่งเยาวชนที่ได้รับรางวัลยุวทูตดาราศาสตร์  ทั้ง 2 คน มาจากภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย และในงานนี้ทำให้เรารู้ว่า ปัจจุบันเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อยลงทุกปี ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าหากเด็กไม่เรียนวิทยาศาสตร์แล้ว เราจะต้องทำอย่างไรให้กระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ใช้หลักของเหตุและผล เข้าไปสอดแทรกในทุกทุกวิชาที่เด็กเรียน กระทรวงวิทย์ฯ จึงได้ผลักดันโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยนำไปไว้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และในอนาคตเราจะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น และจัดทำสารบัญเชิดชูเด็กที่ไปแข่งขันแล้วได้รับรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 
 
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท. เป็นประธานมอบรางวัล Thailand’s Most Innovative Companies 2010 “ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมนำสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ”
รางวัล Thailand’s Most Innovative Companies Award 2010
1. ชนะเลิศ กลุ่ม Non-Service ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 
2. ชนะเลิศ กลุ่ม Service ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โออิชิ  กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 
3. รางวัล Popular Vote ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 
เขียนข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2333 3732
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป