กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"

รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"

พิมพ์ PDF

        

 

     เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีอวกาศระหว่างไทยและอิตาลี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง Visionalium
 

 

      ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านอวกาศกับประเทศอิตาลีทั้งด้านการทหารและพลเรือน ประเทศอิตาลีมีเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวหน้า มีระบบดาวเทียเรดาร์เป็นของตัวเอง และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักที่ร่วมก่อตั้งสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศจากประเทศอิตาลี ในส่วนของประเทศไทย GISTDA ได้เปิดตัวอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ณ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอุทยานสำคัญในการรองรับนวัตกรรมด้านอวกาศแห่งแรกในอาเซียน รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติต่อไปในอนาคต
 

 

      ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กล่าวว่า ประเทศอิตาลีมีระบบดาวเทียม COSMO - Skymed เป็นดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีลักษณะเดียวกันจำนวน 4 ดวง ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร ดาวเทียมชนิดเรดาร์มีคุณสมบัติพิเศษในการถ่ายภาพทะลุผ่านเมฆได้ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมที่มีเมฆมากตลอดทั้งปี GISTDA จึงนำเทคโนโลยีเรดาร์จากประเทศอิตาลีมาใช้เต็มรูปแบบเป็นปีแรก เพื่อเสริมการใช้การใช้ดาวเทียม RadarSat ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้ว เทคโนโลยีเรดาร์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก ดาวเทียมเรดาร์ยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร,การประยุกต์ใช้งานด้านสำรวจทางวิศวกรรม 

 

 
 
      ทั้งนี้งานสัมมนา Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community เป็นส่วนหนึ่งของงาน  Italian Festival 2013 ซึ่งสถานทูตอิตาลีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้นี้ได้รับเกียรติจากประธานสำนักอวกาศแห่งสาธารณรัฐอิตาลีเข้าร่วมงาน การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวของด้านการใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์ บุคลากรภาคการศึกษา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์ดาวเทียมเรดาร์ เสริมศักยภาพดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าว  : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป