กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ยกระดับเสริมภาพลักษณ์ จัดงาน“การสร้างความเชื่อมั่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ก.วิทย์ฯ ยกระดับเสริมภาพลักษณ์ จัดงาน“การสร้างความเชื่อมั่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

พิมพ์ PDF

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “การสร้างความเชื่อมั่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และการสัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียนข่าวด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายมิติ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของประเทศผ่านงานด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556


       ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูภายในประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายทั้งกับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม การจัดงาน “การสร้างความเชื่อมั่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างเป็นทางการ ถือเป็นหน่วยงานนำร่องที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกับประชาชนอย่างมั่นคง ประเด็นที่สำคัญอีกประการคือ การสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียนข่าวด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายมิติ” เป็นหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นผู้นำเสนอข่าวให้ตรงใจคนไทย ทำให้ข่าววิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร และนายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป