กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถานภาพ

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... การสนับสนุนนี้อยู่ภายใต้โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนชื่อโครงการว่า “ลักษณะพันธุกรรมประชากร และสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่ผืนป่า และหย่อมป่าในประเทศไทย” ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
... จำนวน 30 หมู่บ้าน โดยพิจารณาจากศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วม และมีหน่วยงานกระทรวงที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จากการประเมินสถานภาพและปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อค้นหาความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์หรือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... ทั้งพรรณไม้ในวงศ์กระดังงาและวงศ์จำปา   นอกเหนือจากการค้นพบพรรณไม้แล้ว วว.ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย รวบรวม เพื่อขยายพันธุ์นอกถิ่นกำเนิด   โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทำการศึกษาประเมินสถานภาพของพรรณไม้ในถิ่นเดียวที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2009
... จำนวน 30 หมู่บ้าน จากการประเมินสถานภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
... ฝ่ายปฏิบัติการดาวเทียม (Satellite Specialist) ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ของดาวเทียม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบควบคุมอุณหภูมิและพลังงานระบบไฟฟ้า ระบบการจัดการข้อมูล ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2009
... ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2552-2556 บทที่ 2 สรุปสถานะภาพการดำเนินงานด้านไอซีทีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2552-2556 และการนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
37. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย 7 ตุลาคม 2552 เรียบเรียงโดย โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ข้อมูลทั่วไป      เชื้อดั้งเดิม ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2009
38. ก.วิทย์ฯ จับมือ ทรู สื่อสารเรื่องราวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Heat, 3D-Accelometer และ Digital compass ภาระกิจของหุ่นยนต์กู้ภัยคือ เข้าไปทำการสำรวจหาผู้ประสบภัยในสถานการณ์จำลอง จากอาคารถล่ม หรือเกิดไฟไหม้ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของผู้ประสบภัย และสถานภาพของผู้ประสบภัยว่า ...
อังคาร, 01 กันยายน 2009
... และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลดาวเทียม เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลก                 ฝ่ายปฏิบัติการดาวเทียม  ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานภาพการทำงานของระบบต่าง ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
40. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หรือผู้แทน เป็นคณะทำงาน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเลขานุการฯ  ทั้ง นี้ คณะทำงานฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ในการสำรวจสถานภาพและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อพัฒนา ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป