กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมธีออส

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมธีออส

พิมพ์ PDF

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์  รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการและการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ดาราศี  ดาวเรือง  รักษาการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บรรยายสรุปโครงการดาวเทียมธีออส เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2552

 

 

 


                พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์  รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  ได้รับฟังบรรยายสรุปแล้วทำให้เข้าใจหลายเรื่อง  ดาวเทียมธีออสมีประโยชน์กับหลายโครงการ  ข้อมูลจากดาวเทียมธีออสสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน  โดยเฉพาะการเกษตรการบุกรุกที่ดิน  ป่าไม้  ความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งมีสำคัญมาก  ด้านภัยพิบัติก็สามารถดูได้ว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมถึงระดับไหน  ทำให้การคำนวณความเสียหายจากน้ำท่วม หรือความเสียหายจากภัยแล้งได้ถูกต้อง  การเกษตรยังสามารถจะเห็นได้ว่าพื้นไหนปลูกอะไร   
                ด้าน ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการนำข้อมูลดาวเทียมธีออสไปใช้ประโยชน์ให้มาก ขึ้น  และการทำแผนที่ภัยพิบัติต่างๆ  รวมถึงใช้ในโครงการพระราชดำริฯ และความมั่นคงของชาติในชายแดนภาคใต้  นอกจากนี้ ยังมีประเทศต่าง ๆ ติดต่อขอซื้อข้อมูลดาวเทียมธีออสแล้ว 10 ประเทศ
                ต่อจากนั้น  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส  โดยมี นายชาญชัย  เพียรวิจารณ์พงศ์  รองผู้อำนวยการฯ นำชมและบรรยายการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
                ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดิน  ทำหน้าที่วางแผนการถ่ายภาพของดาวเทียม คำนวณและควบคุมวงโคจร  สั่งการควบคุมและติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม  รวมทั้งรับสัญญาณจากดาวเทียม  บันทึกข้อมูล  ผลิตข้อมูล  และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลดาวเทียม เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลก
                ฝ่ายปฏิบัติการดาวเทียม  ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ของดาวเทียมเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ระบบควบคุมอุณหภูมิและพลังงาน  ระบบไฟฟ้า  ระบบการจัดการข้อมูล  ระบบการควบคุมวงโคจร  และระบบกลศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์เตรียมหาทางแก้ไขในกรณีเกิดเหตุผิดปกติขึ้นกับดาวเทียม
                ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมดาวเทียม  เป็นการดำเนินการสร้างแบบจำลองต่าง ๆ การวิเคราะห์คำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
                ดาวเทียมธีออส (THEOS: Thailand Earth Observation Satellite) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรระดับปฏิบัติการดวงแรกของไทย  ประสบความสำเร็จในการส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551  จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี  ประเทศรัสเซีย  ขณะนี้ สทอภ. ได้ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมธีออสแก่หน่วยงานภายในประเทศ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการศึกษา  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร  ป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  ภัยพิบัติ  ความมั่นคง  เป็นต้น  และในอนาคตอันใกล้นี้  สทอภ. จะสามารถให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมธีออสแก่ผู้ใช้ในต่างประเทศทั่วโลกผ่าน สถานีรับสัญญาณและเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

 

 

 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» แรงบันดาลใจ..เด็กไทยใช้วิทยุสื่อสารนักบินอวกาศ
» สทอภ. ร่วมกับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติและฝรั่งเศส ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
» สวทช. เปิดรับสุดยอดไอเดียเยาวชนไทย ส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองบนสถานีอวกาศ
» สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
» สทอภ. ชูนิทรรศการผลงานวิจัย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และ จัดประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2014
» ตามไปดู 6 เยาวชนไทยตะลุย “ค่ายอวกาศ” ที่เกาหลีใต้
» กระทรวงวิทย์ โดย GISTDA ร่วมกับ กคช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป