กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประจำปี 2552

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. รมว.วิทย์ฯ แสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นของชาติ 2551
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประเภทบุคคล 4คน ได้แก่ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (สาขาพัฒนาสังคม /ด้านเภสัชกรรม)ผู้คิดค้นยาต้านไวรัสรวมเม็ด และได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะประจำปี 2552  ศ.ดรปราโมทย์ เดชะอำไพ (สาขา ว.และ ท./ด้านวิศวกรรมการคำนวณ) ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
... ประจำปี 2552 พร้อมร่วมกิจกรรม Science Lab ห้องทำเจลล้างมือกันเถอะ  และมอบรางวัลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกภาคกลาง  ณ อิมแพค  เมืองทองธานี (เมื่อวันที่ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
... ประจำปี 2552 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีผลงานดีเด่น  และเป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่    ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
... ประจำปี 2552 เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางกอบแก้ว ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
... ประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 8–23 สิงหาคม 2552  ณ Hall 2-8 อิมแพค เมืองทองธานี  ภายในงานประกอบ ด้วยนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
... จังหวัดปทุมธานี  ไปทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
... พรีเซ็นเตอร์ของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552  พร้อมผู้ที่มาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ ...
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2009
... ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 (Eco Design 2009) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
... ยั่งยืน บรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าขอเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ บัดนี้ ทั้งขออวยพรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านมีกำลังกายที่จะทำงานอย่างเข้มแข็ง ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
... ประจำปี 2552  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” นอกจากเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลหรือ IYA 2009  แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป