กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”

รมว.วิทย์ฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”

พิมพ์ PDF

                ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี  2552 

 

 

ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”  ดำเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ เวทีกลาง อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  (เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2552 ) 


               ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวในการเป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี  2552  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”  ในครั้งนี้ว่ารู้สึกชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ทุกท่านเนื่องจากการถ่ายภาพดาราศาสตร์แต่ละภาพนั้นต้องอาศัยใจรักและความเพียรพยายามเพื่อที่จะถ่ายภาพที่สวยงามและหาชมได้ยากเช่นนี้ และหวังที่จะให้กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้รักการถ่ายภาพทั้งหลาย มีความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากขึ้น 

 


               สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2552  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” นอกจากเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลหรือ IYA 2009  แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ฝีมือการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ของคนไทยไปยังนานาประเทศ โดยจะได้มีการนำภาพถ่ายทั้งที่เป็นภาพถ่ายที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภทและภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอื่นๆ มาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ปฏิทิน สมุดภาพ โปสการ์ดรวมทั้งนำมาใช้ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

 

 

ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย”

ประเภท Deep Sky Objects
  
รางวัลชนะเลิศ            
               นายตระกูลจิตร   จิตตไสยะพันธ์        ชื่อภาพ M-51 “Whirlpool Galaxy”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
               นายสมาพร   ติญญนนท์                     ชื่อภาพ กระจุกดาวลูกไก่ M45
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
               นายพรชัย   รังษีธนไพศาล                 ชื่อภาพ กระจุกดาวทรงกลม

ประเภท ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์             
รางวัลชนะเลิศ            
               นายตระกูลจิตร   จิตตไสยะพันธ์         ชื่อภาพ Venus Transit 2004
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
               นายโอภาส   ชาญมงคล                      ชื่อภาพ พระจันทร์ยิ้ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
               Mr. Asger   Mollerup                       ชื่อภาพ Sunset Behind Linga at Prasat Phanomrung
               นายนิคม   คุปตะวินทุ                           ชื่อภาพ สุริยคราสที่เพรชบุรี

ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ  
รางวัลชนะเลิศ 
           
               นายวรวิทย์   ตันวุฒิบัณฑิต                     ชื่อภาพ ดวงจันทร์บังดาวเสาร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
               นายโชติชัย   ปิยวงศ์สิริ                          ชื่อภาพ คราสบนดาวพฤหัสบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
       ***ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก***   

ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์     
รางวัลชนะเลิศ   
         
               นายกิตติพัฒน์   มหพันธ์                         ชื่อภาพ ภูชี้ฟ้าใต้พระจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
               นายวรวิทย์   ตันวุฒิบัณฑิต                     ชื่อภาพ ดาวหางเฮล-บอพพ์ เหนือท้องฟ้าประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
               นายโอภาส   ชาญมงคล                          ชื่อภาพ ดาวตกในวงรอบดาวเหนือ


  ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป