กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมมหกรรมวิทย์ฯ พร้อมมอบรางวัลเครื่องบินกระดาษพับ

รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมมหกรรมวิทย์ฯ พร้อมมอบรางวัลเครื่องบินกระดาษพับ

พิมพ์ PDF

               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 พร้อมร่วมกิจกรรม Science Lab ห้องทำเจลล้างมือกันเถอะ  และมอบรางวัลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกภาคกลาง  ณ อิมแพค  เมืองทองธานี (เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552)

 

 

 

 

 


               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมโซน AUTOmation technology & Robot จักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ถ่ายภาพกับหุ่นยนต์ยักษ์  จากนั้นได้เข้าร่วมกิจรรม Science Lab DSS ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  “วิทยาศาสตร์ช่วยคิดชีวิตปลอดภัย”  ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนและผู้บริโภค รู้จักเลือกซื้อหรือเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้เหมาะสมและปลอดภัย และ Science Lab DSS ทำเจลอนามัย และทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก โดยได้ร่วมกิจกรรมทำเจลอนามัยในห้อง Science Lab  ด้วย  

               จากนั้น  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ รอบคัดเลือกระดับภาค ภาคกลาง ประเภทร่อนนาน  รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นผู้ใหญ่ อายุเกิน 12 ปี  จัดโดย ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Origami Airplane Association, JOAA)  โดยมี ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นายทาคูโอะ  โทดะ  นายกสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ประเทศญี่ปุ่น  ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีและให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้กิจกรรมเครื่องบินกระดาษที่เป็นการละเล่นในเชิงวิทยาศาสตร์ สอดแทรกหลักการ แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ฟิสิกส์เบื้องต้นไปจนถึงอากาศพลศาสตร์  เพื่อเป็นสื่อในการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสร้างปัจจัยทางปัญญาแก่สังคมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย  
               สำหรับผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ รอบคัดเลือกระดับภาค ภาคกลาง ประเภทร่อนนาน  รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นผู้ใหญ่ อายุเกิน 12 ปี  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ มีดังนี้ 
                    รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
                         วรพนธ์  แพนไธสง      สถิติรองชิงชนะเลิศ  11.51 วินาที 
                         ณัฐวุฒิ  มิถุนา             สถิติรองชิงชนะเลิศ 11.22 วินาที 
                         เนติพงษ์  มีริแวง         สถิติรองชิงชนะเลิศ 11.10 วินาที 

                     รุ่นผู้ใหญ่  
                         ศิริพงศ์  กันโรคา          สถิติรองชิงชนะเลิศ 14.88 วินาที 
                         อมรเทพ  พุลบุญธรรม  สถิติรองชิงชนะเลิศ 14.31 วินาที 
                         พิทักษ์ ใส่แว่น             สถิติรองชิงชนะเลิศ 13.66 วินาที 

 


               จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมลานกิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการ Rally ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้แบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สนุกอ่าน สนุกคิด  ฐานที่ 2 พัฒนาสมองกับ We play We Learn ฐานที่ 3 นักล่าจินตนาการ ฐานที่ 4 การเล่านิทาน อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็ก โดยบริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด ได้นำกิจกรรมดังกล่าวฯ มาร่วมจัดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

เขียนข่าโดย : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02354 4466 ต่อ 118
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02354 4466 ต่อ 199
 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป