กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขนาดเล็ก

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... โปรเทค จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัว"เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดเล็ก (3 ตันต่อวัน) โดยนำเอาเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นออกมาใช้ในการเผาไหม้ขยะแทนกระบวนการเผาไหม้โดยตรงแบบเดิมและสามารถบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... เป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนไทยใน ทุกระดับตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กหรือ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... ก็ขอร้องเขา ช่วยเอาแรงงานไปได้ไหม บริษัทก่อสร้าง เพราะโครงการขนาดเล็กนี่ใช้แรงงานช่วยได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรมากมาย เพราะฉะนั้นใครที่ได้โครงการไป ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาก็เอาประชาชนเป็นแรงงาน ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... ขนาดเล็กอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เร่งคิดจะทำกัน - เรื่องกระบวนการรีไซเคิลต่าง ๆ เหล่านี้ เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมีเรามีหรือยัง ไปดูงานต่างประเทศเขาบ้าง ประเทศใกล้ ๆ เราก็ได้ อันดับ 1 ในอาเซียน ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
...  แผนที่ติดตามสถานการณ์ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กจากภาพถ่ายดาวเทียมรายสัปดาห์ การปฏิบัติงานประจำร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558-2559 การจัดทำระบบติดตามแผนงานโครงการ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... 1,300 ราย แต่ยังไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ SME ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งยังขาดทรัพยากรด้านต่างๆ สำหรับการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการเงินและบุคลากร ด้วยเหตุนี้ เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... อาทิ การจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ครูบางส่วนขาดเทคนิคการสอน ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบางแห่งสามารถเข้าถึงสื่อสาระการเรียนรู้ได้อย่างจำกัด ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... VIIRS มีมากว่าจำนวนจุดความร้อนจากระบบ MODIS ประมาณ 3 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการตรวจจับจุดที่มีขนาดเล็กหรือความร้อนต่ำได้ (รูปที่ 1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Aqua MODIS บันทึกภาพเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558) ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ตั้งแต่ภาษี รายได้ประเทศ เศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ต้องเกื้อกูลกันอย่างไร ถ้าเรามองแต่เพียงว่าหาเงินให้ประชาชนมีใช้ไปเรื่อย ๆ แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ให้เขา แล้วเขาจะเข้มแข็งหรือไม่ วันนี้รัฐบาลพยายามทำทุกอย่าง ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
  ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จากงานวิจัย “การเปลี่ยนสีไข่มุกสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป