กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา iTAP

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... (วว.)  ซึ่งก็เข้าไปดูว่าท่านต้องการปุ๋ยและจะผลิตปุ๋ยของท่านในชุมชนอย่างไร  โครงการ iTAP เรื่องอบยางพารา  โรงงานปาล์มน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม  จะเห็นว่าในระยะสั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
52. สวทช. เปิดตัวโครงการ ‘iTAP Big Impact’ ยกเครื่องเอสเอ็มอีไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ iTAP Big Impact ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่สร้างผลกระทบวงกว้างให้กับประเทศ เพื่อมุ่งเพิ่มกำไรให้กับเอสเอ็มอี พร้อมช่วยประหยัดต้นทุนในการใช้พลังงานที่เห็นได้ผลชัดเจนทันที ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
53. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
...  iTAP iTAP เป็นโครงการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ศูนย์ลงทุน ศูนย์ ลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC)  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างรายได้ในชุมชนมากขึ้น ก็นับว่าเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศทั้งสิ้น ขอยกตัวอย่างโครงการ iTAP Big Impact ซึ่งมาจากการวิเคราะห์แล้วว่าการดำเนินการในอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... iTAP สนับสนุนที่ปรึกษาทางเทคนิคแก่ บ.โมลีคิว และ บ.เอเซนเทค ในการพัฒนาต้นแบบตู้อัตโนมัติรับฝากดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ยืมทองรูปพรรณชองร้านทอง (Payment & Selling kiosk หรือตู้ QBic) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยสื่อดิจิทัล ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
...  iTAP สนับสนุนที่ปรึกษาทางเทคนิคแก่ บ.โมลีคิว และ บ.เอเซนเทค ในการพัฒนาต้นแบบตู้อัตโนมัติรับฝากดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ยืมทองรูปพรรณชองร้านทอง (Payment & Selling kiosk หรือตู้ QBic) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยสื่อดิจิทัล ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
... อาทิ  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Assistance Program : iTAP)   ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศในทุกภาครวม 9 ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
              ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน “iTAP อีสาน ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
... SMEs ในการลดต้นทุน และสร้างผลกำไร  อาทิ เครือข่าย iTAP ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศในทุกภาค 9 แห่ง  และมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ สิ่งทอ  อาหารและเกษตร ไม้และเครื่องประดับ  ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2009
60. สวทช. เปิดตัวโครงการ ‘iTAP Big Impact’ ยกเครื่องเอสเอ็มอีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
   ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ iTAP Big Impact ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่สร้างผลกระทบวงกว้างให้กับประเทศ เพื่อมุ่งเพิ่มกำไรให้กับเอสเอ็มอี ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป