กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน iTAP หนุนนวัตกรรมตู้ QBic พลิกโฉมวงการค้าทองคำ โครงการตู้รับชำระดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้

iTAP หนุนนวัตกรรมตู้ QBic พลิกโฉมวงการค้าทองคำ โครงการตู้รับชำระดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้

พิมพ์ PDF

   

 

    ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ  และแถลงข่าวโครงการตู้รับจ่ายดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินอัตโนมัติ  และโครงการ Digital Content  ณ ห้องโถง  ชั้น1  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น.

 


       iTAP สนับสนุนที่ปรึกษาทางเทคนิคแก่ บ.โมลีคิว และ บ.เอเซนเทค ในการพัฒนาต้นแบบตู้อัตโนมัติรับฝากดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ยืมทองรูปพรรณชองร้านทอง (Payment & Selling kiosk หรือตู้ QBic) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Content) ทำให้เกิดนวัตกรรมตู้QBic ช่วยให้ร้านทองบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงในการรับชำระเงิน  ตรวจนับ และทอนเงินค่าดอกเบี้ยทองรูปพรรณ  สร้างความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมยิ่งขึ้น  รวมทั้งเกิดบริการใหม่ใช้ตู้QBic เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบการควบรุมผ่านเครือข่าย  พร้อมต่อยอดงานวิจัยสร้างความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจใหม่ “คิวบิคพอยท์” เพื่อร่วมลงทุนผลิตออกสู่ตลาด โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงาน iTAPภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการผลิตต้นแบบนวัตกรรมตู้ธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจร้านค้าทองคำ และการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตลอดจนเกิดการร่วมลงทุนเพื่อผลิตสู่ตลาด  ซึ่งในอดีตอุปกรณ์เหล่านี้ประเทศไทยเราได้แต่ซื้อและนำเข้ามาจากต่างประเทศ  การลงนามความร่วมมือของทั้งสามบริษัทในครั้งนี้  จะทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการขยายผลสู่ตลาดต่อไป” 

 


        รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากการสนับสนุนของ iTAP ในโครงการพัฒนาต้นแบบตู้อัตโนมัติรับฝากดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ยืมทองรูปพรรณของร้านทอง โดยบริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาต้นแบบตู้ฯดังกล่าว  เพื่อให้สามารถรับชำระเงิน ตรวจนับ ทอนเงินค่าดอกเบี้ยทองรูปพรรณได้สะดวกขึ้น ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมที่ที่ใช้พนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาออกแบบรูปแบบภายในและภายนอก ระบบการทำงานแบบออนไลน์ เพื่อให้รองรับการทำงานแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังสถานที่ตามที่ต้องการได้ผ่านเครือข่ายและการบันทึกสถิติข้อมูลผู้เข้าชมได้  ทำให้องค์กรสามารถสื่อสารข้อมูลได้ทันที ถูกที่ ถูกเวลา  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้  ไม่เพียงเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น  แต่ยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการร่วมลงทุนเพื่อผลิตออกสู่ตลาดด้วย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  ถือเป็นแนวทางการทำธุรกิจแบบใหม่ที่เอกชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และได้หน่วยงานรัฐสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมจนพร้อมเข้าสู่เชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์”  รองผู้อำนวยการ TMC กล่าว
  

        นายสมสิทธิ์  ดวงเอกอนงค์  ประธานกรรมการ บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าตู้ PAYMENT&SELLING KIOSK หรือตู้ QBIC เป็นตู้ธุรกรรมทางการเงินที่สมบูรณ์แบบ  ประโยชน์ที่จะได้รับจากตู้ QBicนี้ มีหลายประการได้แก่ การร่วมกับร้านทองทั่วประเทศอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถส่งดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกับ บมจ.ทีโอที  ในการรับชำระค่าสาธารณูปโภคมากกว่า 52 รายการ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และอื่นฯ และยังได้ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในการขายตั๋วรถ บขส. และ บริษัท กลางประกันภัย เพื่อขายตั๋วประกันบุคคลที่ 3 รถจักรยานยนต์ด้วย
 


 


      นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ กรรมการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าระบบโซษณาแบบออนไลน์ที่มีชื่อเรียกว่า Digital Content นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับงานโฆษณาบนตู้QBic ซึ่งเป็นระบบควบคุมและส่งข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบเครือข่าย  เพื่อช่วยนำเสนอสื่อที่ต้องการแสดงตามกลุ่มของจอแสดงผลตามตารางเวลาที่กำหนด  รวมถึงการรวบรวมจำนวนครั้ง เวลาที่ใช้แสงผล  สามารถแบ่งพื้นที่แสดงสื่อได้หลายส่วนในหนึ่งจอและแสดงผลได้พร้อมกัน  ซึ่งงานพัฒนาครั้งนี้จะช่วยลดการนำเข้าระบบดังกล่าวจากต่างประเทศได้  จุดเด่นคือ มีความหลากหลายในรูปแบบการโฆษณา  ไม่ว่าจะเป็นแบบภาพนิ่ง แบบ Fiash หรือแบบ Movie

     นายเกรียงศักดิ์  รัตนานนท์  หนึ่งในกลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนในนาม “คิวบิคพอยท์”  กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2553 ตู้ QBic จะเริ่มให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน หลังจากนั้นภายในปี พ.ศ.2554 จะขยายการให้บริการทุกจังหวัดในประเทศไทย
 


 


       นับเป็นอีกก้าวหนึ่งจากแนวคิดใหม่ของคนไทยที่สร้างสรรค์การธุรกรรมการเงินแบบใหม่ ที่ครบวงและได้ขยายขอบเขตไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ได้นำระบบไอทีมาช่วยยกระดับคุณภาพและบริการให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานประชาสัมพันธ์  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1476-8 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

ผู้เขียนข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

               กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               โทร 0 2354 4466 ต่อ 120

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป