กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา JAXA

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [JAXA, คิมิยะ ยุอิ, มนุษย์อวกาศ, Try Zero G]  ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
Tags: [JAXA]  ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
Tags: [JAXA, อวกาศ, วิทยาศาสตร์, ญี่ปุ่น]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
4. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วม JAXA หนุนคนไทยทำการทดลองบนอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [JAXA, อวกาศ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ที่เข้าร่วมโครงการแจกซา (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... 10 นาที        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)  เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยไม่จำกัดระดับการศึกษา ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
7. โครงการ 2014 International Space Camp
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 6 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน เว็บไซต์โครงการ : http://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/index.php/2-uncategorised/44-2014-international-space-camp.html Facebook : https://www.facebook.com/JaxaThailand ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
8. กระทรวงวิทย์ฯ Kids Day รับวันเด็กแห่งชาติ 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ณ ประเทศมาเลเซีย - โล่ห์รางวัล Best Poster Award - เกียรติรางวัล Best Poster Award - ของที่ระลึกจาก JAXA   เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ถ่ายภาพโดย   : นายไววิทย์ ...
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
... ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กล่าวว่า สวทช. ได้รับการติดต่อจากสำนักงานการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ว่า ...
พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012
... (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์ ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป