กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ โดย สทอภ. ผนึกกำลังองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเครื่องบินเรดาร์พิเศษสำรวจน้ำท่วม

ก.วิทย์ฯ โดย สทอภ. ผนึกกำลังองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเครื่องบินเรดาร์พิเศษสำรวจน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 

         ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์ บินสำรวจพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา โดยภาพถ่ายทางอากาศระบบเรดาร์นี้ เป็นภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง และเมือผนวกกับภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณ จะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินพี้นที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นไปอย่างแม่นยำ


         โครงการความร่วมมือนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการขั้นสูง และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและราชอาณาจักรไทย  โดยเมื่อครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยสินามิ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 สทอภ. ได้มอบภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิแก่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 55 ภาพ มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และการส่งเครื่องบินเรดาร์บินสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเช่นกัน  นอกจากนี้ สทอภ. ยังมีความร่วมมือกับ JAXA ด้านงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร การทำแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม และการกัดเชาะชายฝั่งอีกด้วย
 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร 

Tags JAXA
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป