กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "ดร.พิเชฐ จุดประกายนักวิทย์..ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

"ดร.พิเชฐ จุดประกายนักวิทย์..ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

พิมพ์ PDF

 

 

     (วันที่ 9 ธันวาคม 2558) ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เจ้าของไอเดีย จัดทำโครงการ Try Zero-G 2015 แนวคิดทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทยเพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการแจกซา (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รวมกว่า 400 คนภายในห้องประชุม บุญชู ตรีทอง

   
   

 

      ทั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ กล่าวกับน้องๆ นักเรียนว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้คัดเลือกสุดยอดไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย 2 เรื่อง ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อพัฒนาข้อข้องใจทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ "การวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันในสภาวะไร้น้ำหนัก" Zero-G Painting และ "เราสามารถสร้างลมในอวกาศได้หรือไม่" Can we make wind in the space? ส่งให้กับมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ และส่งคลิปวีดีโอการทดลองมาสู่โลกและการได้รับคัดเลือกไปทดลอง นับว่าเป็นความสำเร็จของเยาวชนไทย

   
   

 

      ทั้งนี้ ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช. พร้อมด้วยน้องๆ เจ้าของไอเดียจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 3 คน ได้แก่ นางสาวสุภัสสร หวังพาณิชกุล นางสาวพชรา ภัทรบดี และนางสาวพิชญา กรีพร ได้เล่าประสบการณ์ภายใต้แรงบันดาลใจง่ายๆ ที่ว่า "ให้มองหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบข้างในชีวิตประจำวัน หรือปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเป็นโจทย์ โดยตั้งคำถามง่ายๆ ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่เราเห็น จะสามารถเกิดขึ้นในอวกาศได้หรือไม่" ทั้งนี้ ติดตามชมผลงานการทดลองได้ที่ http://www.facebook.com/Jaxa Thailand หรือเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.most.go.th

 

ถ่ายภาพ  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป