กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 5 กระทรวง

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [5 กระทรวง, ครัวไทยสู่ครัวโลก, ประชุมหารือ]  ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... ท่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 5 กระทรวงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... 5 กระทรวง อธิการบดี 5 มหาวิทยาลัย สสว. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหาอการค้าแห่งประเทศไทย สภาวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... นายธนากร ทองประไพ ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนนครป่าหมาก  และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
...         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนชุมชนนครป่าหมากวางแผนรับมือน้ำท่วม ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
...       ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงาน Asian Science Camp 2015 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
           วันนี้ (23 มีนาคม 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
...  เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ 7) ผลักดันและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจัดจำหน่าย และการขนส่ง ผ่านเครือข่ายการดำเนินงานใน 5 กระทรวง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
9. การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
    นายพีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง ร่วมกับ ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
อังคาร, 07 สิงหาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป