กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้าชีวมวล

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. ในพิธีเปิดศูนย์สาธิตโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อชุมชน ...
ศุกร์, 27 มกราคม 2012
... เรื่องขยะ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็มีหน้าที่วิจัยพัฒนาว่าเราจะสร้างพลังงานทดแทนจากขยะได้หรือไม่  จากใบไม้ ผลิตผลการเกษตร ซึ่งเรามีคำตอบอยู่แล้ว  มีตัวอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวล  และกำลังสร้างต้นแบบที่จังหวัดนครราชสีมา  ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
13. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และโรงไฟฟ้าชีวมวล จากจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น        ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
14. หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน จ.นครราชสีมา สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน”  ดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
... เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ  ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน”  ดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
17. ประเทศไทย เปลี่ยนครั้งใหญ่ Big พลังงานทางเลือก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...              ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล อยู่ที่ 3,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ผลิตได้ 2,000 เมกะวัตต์ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าจากขยะ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... (องค์การมหาชน) พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    จ.นครราชสีมา              ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
19. รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ นครราชสีมา และบุรีรัมย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันซินโครตรอน(องค์การมหาชน)   โรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป