กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

พิมพ์ PDF

news.pngดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552  โดยเยี่ยมชมห้องเรียนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันซินโครตรอน(องค์การมหาชน)   โรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จากนั้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ รมว.วิทยาศาตร์ฯ และคณะจะเดินทางไปชมแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป