กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เห็ดฟาง

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, SMEs, คลองผดุงฯ, เห็ดฟาง]  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... 550 กิโลกรม/ชั่วโมง เวลา 8 ชั่วโมง สามารถทำงานได้ 4,000  กิโลกรัม/วัน และยังสามารถย่อยใบไม้/กิ่งไม้  ก้อนเชื้อเห็ดฟาง จอกแหน ผักตบชวา เพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ได้ รางวัลที่ 3  CRM ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ก็จะมีการนำมาทำปุ๋ย และทดลองนำไปใช้เพาะเห็ดฟางต่อไป ซึ่งสามารถช่วยลดรายจ่ายตลอดจนทำให้พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น             สำหรับบรรยากาศภายงานระหว่างการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
  ผู้เช้าชมงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล  ให้ความสนใจ ซื้อเห็ดฟางแปรรูป ช่วงเทศกาลอาหารเจ         ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (งานพัฒนาเกษตรที่สูง)
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... "การเพาะเห็ดฟาง" ที่ศูนย์อํานวยการโครงการตามพระราชดําริ อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 21 เมษายน 2553         ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนได้ โดยเฉพาะการเพาะเห็ดฟางและการทำปุ๋ยอินทรีย์ และกระทรวงฯ ยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้กับชุมชนต่อไป       เผยแพร่ข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
... -  เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย                         -  เทคโนโลยีการเพาะเห็ดขอนขาวในขอนไม้ ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
... น้ำมะขาม...รสธรรมชาติ น้ำกล้วยหอมเสริมสุขภาพ การขยายพันธุ์พืช การผลิตบล็อกประสาน วว. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การผลิตปุ๋ญจากไส้เดือน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์...สำหรับเยาวชน ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... การผลิตหน่อไม้ฝรั่งและการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  แสดงผลงานการเพาะเห็ดสมุนไพร  การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ต้นมันสำปะหลังสด , มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
10. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ใช้อุปกรณ์โทรมาตรขนาดเล็ก (Field Server) ในการเก็บบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง เพื่อนำไปในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีชุมชน ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป