กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิดคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวเหลือง 11 จ.กาฬสินธุ์

พิธีเปิดคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวเหลือง 11 จ.กาฬสินธุ์

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวเหลือง 11 บ้านโคกล่าม  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   นายคณิต  ถิรวณิชย์   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี  และเยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยคลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  

 

 

            บ้านโคกล่าม  เป็นหมู่บ้านที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนเมื่อปี พ.ศ. 2524 2525  เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน  และยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญ  อาทิ  เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11  เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  เมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 6  เมล็ดพันธุ์แตงโม  เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป  เมล็ดพันธุ์มะระ  เป็นต้น  สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง  ปลูกแตงโมได้ปีละ 3 ครั้ง 

 

            สำหรับงานคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและคณะวิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยี  มทร.อีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ได้นำเทคโนโลยีลงไปถ่ายทอดคือ

 

                        -  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                        -  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกแตงโม  และเศษสิ่งเหลือใช้จากไร่นาและครัวเรือน

                        -  เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11

                        -  เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

                        -  เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต

                        -  เทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

                        -  เทคโนโลยีการเพาะเห็ดขอนขาวในขอนไม้

                        -  เทคโนโลยีการผลิตข้างฮาง

                        -  เทคโนโลยีการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

                        -  เทคโนโลยีการทำซาลาเปา

                        -  เทคโนโลยีการเลี้ยงกบ

                        -  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา

 

อนึ่ง  บ้านโคกล่ามแบ่งการปกครองเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 16  มีประชากรรวม 977 คน  มีพื้นที่ รวม 1,377 ไร่  แยกเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 50 ไร่  พื้นที่นา 1,231 ไร่  พื้นที่สวน 96 ไร่  ในหมู่บ้านมีโรงสีข้าวชุมชน 2 แห่ง และโรงสีเอกชน 3 แห่ง  ชาวบ้านโคกล่ามเป็นผู้มีทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นงานที่มีความประณีต  มีความซื่อสัตย์  อดทน  ทำให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มาโดยต่อเนื่อง

 

           

 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย         

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

           

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป