กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เศรษฐกิจ

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 8
1. ชีพจรข่าว 24 พฤษภาคม 2559 NBT
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
Tags: [คลิป, กระทรวงวิทย์, นิทรรศการพัฒนาเศรษฐกิจไทย]  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
2. ปาฐกถาพิเศษ STI for Sustainable Development
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
Tags: [ปาฐกถา, เศรษฐกิจพอเพียง]  ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
3. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 10 กันยายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Tags: [วิดีโอ, คลิป, สมคิด, ปาฐกถาพิเศษ, นโยบายเศรษฐกิจ, ทิศทางเศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
Tags: [รายงานผลการศึกษา, สหภาพยุโรป, เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน]  ...
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
5. EABC seminar on "success Stories on innovation in Thailand"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [eabc, นวัตกรรม, งานสัมมนา, เศรษฐกิจ, ยุโรป]  ...
ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013
Tags: [เศรษฐกิจไทย, NSTDA Investors’Day 2013]  ...
พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2013
Tags: [งานประกวด, สิ่งประดิษฐ์, เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์, สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ปี 2551]  ...
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
8. การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม, เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [สรุปผลงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1 ปี, เศรษฐกิจ, ผล, ถ่ายทอด, เทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
10. การประชุมสัมมนา เรื่อง “Smart Services with Research innovation : Special interest Group initiative
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ธุรกิจบริการ, เศรษฐกิจ, การศึกษา]  ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป