กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน EABC seminar on "success Stories on innovation in Thailand"

EABC seminar on "success Stories on innovation in Thailand"

พิมพ์ PDF

       วันนี้ (25 ตุลาคม 2556) เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน EABC seminar on “ success Stories on innovation in Thailand – A key driver of Economic Growth through Technology งานสัมมนาเกี่ยวกับความสำเร็จของนวัตกรรมในประเทศไทยและความสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ธุรกิจเศรษฐกิจอาเซียนยุโรป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณกรุงเทพฯ

 


     การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านความสำคัญของนวัตกรรม และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความตระหนักในหมู่ผู้เข้าร่วมธุกิจด้าน SMEs ในประเทศไทย และยุโรป โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าของการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดของการตรวจสอบ การวัดนวัตกรรม R & D และการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือ ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตโดยตรงของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีมูลค่าที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ และ นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป