กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เว็บไซด์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน, ทหารเรือ, เปิดตัวเว็บไซด์]  ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
2. เว็บลิงค์
('Uncategorised Content')
รวมลิ้งค์, เว็บไซด์ ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
... 3. สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อของทุกสิ่งบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 4.เทคโนโลยีประมวลผลภาษา อนาคตนวัตกรรมแปลงเสียงพูดเป็นข้อความภาษาไทยที่ไกลกว่าบนสมาร์ทโฟน 5. นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต 6.ผลงานของคุณผ่านมาตรฐานเว็บไซด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้หรือยัง ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... บัดนี้ คณะทำงานได้จัดทำเว็บไซด์กลางสำหรับฐานข้อมูลของปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างทดสอบระบบรวมทั้งทวนสอบข้อมูลและทยอยนำเข้าข้อมูลที่ผ่านการทวนสอบแล้วเข้าฐานข้อมูล   ...
อังคาร, 08 กันยายน 2015
5. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดังนี้  1) การรายงานข้อมูลตะกร้าข่าวบนหน้าเว็บไซด์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  สำหรับกรอกข้อมูลของหน่วยงานของ วท.  2) ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015
... จากความสำเร็จด้านการวัดระดับนาโนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของ BIPM  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันมาตราวิทยาแห่งชาติจึงขยายผลการทำงานด้านมาตรวิทยานาโน ...
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
7. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จาก RSS Feed ของเว็บไซด์ของแหล่งข่าว เช่น MCOT, TPBS, ASTV Manager และ CH7 แปลงให้เป็นเสียงพูด บริการอ่านข่าวอัตโนมัตินี้จะมีประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาและคนชรา  ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... 50 ครั้ง มีการประชุมและดูงานระดับย่อย 500 ครั้ง มีเว็บไซด์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงรายงานประจำปีด้านสะเต็ม และนิตยสารสะเต็มรายเดือน PPP-STEM 21 :โรงเรียน 30,000 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 400 แห่ง มหาวิทยาลัย ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... สสนก. จำนวน 2 คน ณ ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำและพัฒนาเว็บไซด์ loowater.net  และฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรการเกษตร เพื่อเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานการจัดทำทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... ทั้งนี้เนื่องจากชาวต่างชาติต่างเรียกตราสัญลักษณณ์ฮาลาลประเทศไทยกันมานานว่า Diamond Halal  อันเนื่องจากตราฮาลาลของประเทศไทยมีรูปลักษณ์เป็นเพชร (Diamond) รวมถึงการเปิดตัว เว็บไซด์ www.iamhalal .com ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป