กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2558

การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2558

พิมพ์ PDF   วันนี้ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ     การประชุมดังกล่าวได้มีการหารือถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้  1) การรายงานข้อมูลตะกร้าข่าวบนหน้าเว็บไซด์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  สำหรับกรอกข้อมูลของหน่วยงานของ วท.  2) งานมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภาค ประจำปี 2558  ซึ่งจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอตพลาซ่า  จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และภาคใต้ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.หาดใหญ่  3) การประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี ซึ่ง วท.ได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 4)การเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อท่าน รมว.วท. ในวันศุกร์ที่ 4 ก้นยายน 2558  และการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.13
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป