กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชื้อเพลิงชีวมวล

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ก. เกษตรฯ ทำลายลำไยอบแห้ง เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ลำไยอบแห้ง, เชื้อเพลิงชีวมวล]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
... ก๊าซ และน้ำมันเตา ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในไร่อ้อยได้สะดวก ทั้งยังลดค่าขนส่งชีวมวลจากไร่ถึงแหล่งรับซื้อ พร้อมทั้งยังมีกำลังการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลประมาณ 200 - 300 กก./ชม.     ประสานงานได้ที่ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... หรือก๊าซ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี จะเป็นการแก้ปัญหาการเผาทำลาย และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างรายได้ใหม่ให้กับชุมชน และเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศได้ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... เนื่องจากมีนโยบายในการผสมชีวมวลในอัตราส่วนร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2557 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคาดว่าประเทศเกาหลีจะมีปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากประเทศไทยประมาณ 2,000,000 ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
5. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...  71.    เครื่องย่อยวิเศษ  72.    เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล   73.    เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับพลิกตะแคงตัวคนไข้ด้วยระบบอัตโนมัติ ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
... - เทคโนโลยีการสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล             2. ปรับปรุงระบบพลังงานเดิมที่มีของโรงเรียน           ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... ขึ้น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด 100 / 350 / 750 และ 1,000 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยนำไปใช้กับเชื้อเพลิงแท่งชีวมวลที่ผลิตได้จากโครงการรีไซเคิลลำไย รวมทั้งใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ ...
จันทร์, 27 กันยายน 2010
8. ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ก. เกษตรฯ ทำลายลำไยอบแห้ง เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
... 2546 และปี 2547  การทำลายลำไยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 90 ล้านบาท  โดย 80 ล้านบาทเป็นการใช้ในการทำลายลำไย  และ 10 ล้านบาทใช้ในการบริหารจัดการ  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
... 2565  และมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยประมาณ 6760 พันตัน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนจากชีวมวล 15 ปีจากกระทรวงพลังงานนั้นคือการพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและก็ความร้อนในอุตสาหกรรมระดับกลาง ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
... “นับจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เริ่มดำเนินงานโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ ในพื้นที่โดยบดทำลายลำไยหน้าโกดังและอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 11 ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป