กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ยึดมั่นคำสัญญา เดินหน้ามอบเครื่องบดชีวมวลครบทุกพื้นที่

กระทรวงวิทย์ฯ ยึดมั่นคำสัญญา เดินหน้ามอบเครื่องบดชีวมวลครบทุกพื้นที่

พิมพ์ PDF

 

หลังจากที่ ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล จากโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค  เป็นการนำร่องให้แก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน และลำปาง เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา  ได้มอบหมายผู้แทนเดินทางไปมอบเครื่องบดย่อยฯ ในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย เพื่อให้ครบตามที่สัญญาไว้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องในโครงการรีไซเคิลลำไยฯ ดังกล่าว 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อม ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ร่วมทำงานโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายณรงค์ สกุลศิริรัตน์ อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย และคณะผู้ติดตาม เดินทางไปจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งมอบเครื่องบดย่อยชีวมวลให้แก่ผู้แทนเกษตรกรกลุ่มต่างๆ จำนวน 4 เครื่อง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง  นายกเทศมนตรีตำบลเวียง และตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  อ.เวียงแก่น โดยมีประชาชนให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกว่า 200 คน ทั้งนี้เป็นการประสานงานและอำนวยความสะดวกจากนางสาวมิรันตี บุญแก้ว ผู้ช่วย สส. (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

นายก้องศักดิ์ฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงราย มีลำไยค้างสต๊อคปี 2546/2547 จำนวน 3,236 ตัน หรือคิดเป็น 7% ของลำไยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการบดย่อยและนำไปรีไซเคิลเป็นพลังงานชีวมวล ซึ่งก่อนดำเนินโครงการฯ กระทรวงฯ มีความตั้งใจที่มอบเครื่องบดย่อยจากโครงการลำไย (หรือเรียกว่าเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์)  ให้กับผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบดย่อยชีวมวลซึ่งได้แก่ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่าต่อไป ทั้งนี้ เครื่องบดย่อยที่มอบให้นี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2-3 ตัน/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการป้อนวัสดุ โดยก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีฯ ได้มอบเครื่องให้แก่เกษตรกร จ.ลำพูน และลำปาง ไปแล้วจำนวน 13 เครื่อง ในวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา

นายก้องศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยพัฒนาเทคโนโลยีหัวเผาอัจฉริยะ ขึ้น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด 100 / 350 / 750 และ 1,000 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยนำไปใช้กับเชื้อเพลิงแท่งชีวมวลที่ผลิตได้จากโครงการรีไซเคิลลำไย รวมทั้งใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ ได้ในอนาคต ขณะนี้ได้นำชุดหัวเผาฯ ทดลองใช้งานจริงอยู่ในพื้นที่ จ.ลำพูน และคาดหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้พลังงานทดแทนในภาคเหนือที่ทุกคนสามารถไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมได้    อันเป็นผลการต่อยอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป