กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อสวท.

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [อสวท., คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
Tags: [อสวท., คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 27 กันยายน 2010
3. การประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อสวท., คลินิกเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 22 กันยายน 2010
Tags: [บูรณาการ, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อสวท.]  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
5. ก.วิทย์ฯ ตอบคำถามผ่าน 'จดหมายข่าวรัฐบาล'
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (อสวท.) ได้ ?                - คูปองนวัตกรรมคืออะไร ใครขอรับได้บ้าง ?                               ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... วท. เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตสิ่งทอ โครงการ OTOP โครงการผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... เพื่อบริการให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ วิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. (4) ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
8. โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ตั้งแต่ปี 2555  วท.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาคขึ้นเพื่อเป็นอีกกลไกที่ทำงานในพื้นที่ ในปี 2557 จึงจัดกิจกรรมคาราวานเทคโนโลยี เพื่อประชาชน ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับสมาชิก อสวท. จังหวัดยโสธร ประจำปี 2557 พร้อมชมนิทรรศการด้าน วทน. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
... ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกลไกที่จะนำความรู้ด้าน วทน. ไปสู่ชุมชน อาทิเช่น อสวท. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป