กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุขภาพดี

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. Clipping วท ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  HUG B1 ผอม สวย สุขภาพดี ด้วย ‘FoodiEat’       ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
...      • เราจะร่วมมือกันสร้างพลังประชาชนที่มีความสุข มีสุขภาพดี และมีการศึกษาที่ดี                 ทุกปี Asian Science Camp จะนำคนเอเชียรุ่นใหม่มาพบกัน ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... เช่น การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทยสุขภาพดีจากโภชนาการและชีวิตที่ดี การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งที่สำคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... (ผิวหนังอยู่ด้านข้างเล็บ) ให้นุ่มและชุ่มชื้นสุขภาพดีขึ้นด้วยเช่นกัน การนำเอาไขอ้อยมาพัฒนาเป็นอนุภาคสตรักเจอร์นาโน ลิปิดแคร์ริเออร์ หรือเอ็นแอลซี จะมีผนังของอนุภาคที่มีทั้งไขมันแข็งและไขมันเหลว รวมทั้งสารลดแรงตึงผิว ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... รักษา และฟื้นฟู อีกทั้งการเตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการแพทย์ในอนาคต และมุ่งสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า การสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
16. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และนำวิธีการควบคุมแมลงวันผลไม้หลายๆ วิธีมาใช้ผสมผสานก่อนที่แมลงจะระบาด เป็นการทำงานเชิงรุก  มุ่งเน้นการลดการใช้สารเคมี ทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายในการซื้อสารเคมี และมีสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
... และไม่สามารถวางไข่ได้ ทั้งนี้ยังสามารถช่วยเกษตกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงสำหรับการกำจัดแมลงวันทอง อีกทั้งยังมีสุขภาพดีขึ้น จากการลดและเลิกใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูผลไม้ชนิดนี้ด้วย                 ...
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
... 3 เวลาก่อนอาหาร ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะหนูขาว และทดสอบทางคลินิกเบื้องต้นในอาสาสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ อาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 20 คน และอาสาสมัครที่มีประวัติโรคกระเพาะอาหารจำนวน 20 คน ...
อังคาร, 28 ธันวาคม 2010
19. วิถีชีวิตเปี่ยมสุขภาพ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่งพรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้งหมด หลายคนไขว่ขว้าหาสุขภาพดี ใช้เงินใช้ทองซื้อทำสปา เข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก ซื้ออาหารลดน้ำหนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยตัวเองดูแลสุขภาพ ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
20. "ไบโอ อีเดน"...สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ให้บริการการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันในประเทศ ไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียอย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพดีและ เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป