กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ให้สัมภาษณ์ เรื่องการจัดตั้งโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงนันทนาการของประเทศไทย”

รมว.วท.ให้สัมภาษณ์ เรื่องการจัดตั้งโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงนันทนาการของประเทศไทย”

พิมพ์ PDF

        

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1.
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงนันทนาการของประเทศไทย” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือเป็นธีมพาร์คด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกในอาเซียนเพื่อหวังนำเทคโนโลยีต่างๆไปพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการนำเทคโนโลยีไปพัฒนาผู้ประกอบการยังมีน้อยนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมกับนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมด้วย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า จำกัด เข้าร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าว ในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนทั้งหมดแล้ว ประเทศไทยจะมีเทคโนธานีเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะเข้ามาเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆและมีแนวโน้มจะย้ายศูนย์กลางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
           โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เชิงนันทนาการของประเทศไทยสร้างในพื้นที่ 500 ไร่ ของเทคโนธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะพํฒนาเป็น ธีมพาร์คด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีรูปแบบเป็นศูนย์กลางอัพเดทและถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยและอาเซียนที่รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ โดยสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
          นอกจากนี้ จะมีการกระจายศูนย์ดังกล่าวออกไปยังภูมิภาคอีก 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง เพื่อการเกษตรที่จ.แพร่ และศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเทียวที่จ.เชียงใหม่ อีกด้วย


ประเด็นที่ 2.
           กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทน.) จัดตั้งโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบการดำเนินการจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 โดยจะตั้งเป็นศูนย์ No Fruit fly Zone ซึ่งมีพื้นที่นำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่ จันทบุรี นครนายก พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี และจะทำให้ครบทั้ง 77 จังหวัดภายใน 2 ปี เพื่อลดปัญหาหนอนในผลไม้ให้สูญพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาให้แมลงวันทองเป็นหมัน และปล่อยให้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้แมลงวันทองตัวที่ถูกผสมพันธุ์กลายเป็นหมันไปด้วย และไม่สามารถวางไข่ได้ ทั้งนี้ยังสามารถช่วยเกษตกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงสำหรับการกำจัดแมลงวันทอง อีกทั้งยังมีสุขภาพดีขึ้น จากการลดและเลิกใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูผลไม้ชนิดนี้ด้วย
               

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยเเพร่ข่าว   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ถ่ายภาพโดย  : นายรัฐพล หงสไกร

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป