กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารเคมี

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผลผลิต ในดินและแหล่งน้ำ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยโดยรวม      สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... (oxidation) กับความชื้น อากาศ หรือสารเคมี, และการหมักที่เกิดขึ้นโดยแบคทีเรีย) เมื่อความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาถูกสะสมไว้ จนมีอุณหภูมิถึงระดับหนึ่งที่เกินอุณหภูมิจุดติดไฟของวัสดุ ประกอบกับมีออกซิเจนที่ช่วยให้ไฟติด ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
...       ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ได้เสนอให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ เผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของสารตกค้างในผลผลิตและพื้นดินเพื่อให้แหล่งธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
... 100 นวัตกรรมมาจัดแสดง ชูไฮไลท์โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยความร้อนคลื่นวิทยุ ที่สามารถกำจัดแมลงในข้าวได้ทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี ฆ่าเชื้อโรค ลดการหืน และยืดอายุเก็บข้าวได้นานขึ้น พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
... Heating: RF)   ซึ่งสามารถกำจัดแมลงตลอดห่วงโซ่ชีวิตทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี ลดการหืนและยืดอายุการเก็บข้าวได้ยาวนาน    ...
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
... ปส. กับ  สทอภ. และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะภารกิจสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเปิด AEC ไทยอาจเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและสารเคมี รังสีต่างๆ ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... ด้วยวิธีการดึงเอาสารเคมีที่ทำให้ดินเปรี้ยวออกมาจากชั้นดินที่ใช้เพาะปลูก ด้วยปฏิกิริยาทางเคมี แล้วถ่ายน้ำที่เป็นกรดนั้นออกไป            ICT ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการพัฒนา ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... คือลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมีอันตราย  ทำให้ได้กระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความสำเร็จดังกล่าวทำให้ผลงานของ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมวิชาการชั้นนำทั่วโลก ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
... มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ หรือ Radio Frequency ในการกำจัดแมลงและไข่แมลงที่แฝงปนอยู่ในข้าว โดยไม่ทำให้คุณภาพของข้าวเปลี่ยนแปลงและปราศจากการใช้สารเคมี โดยโรงงานต้นแบบนี้มีกำลังการผลิตสูงสุด ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... นโยบายที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ นโยบายการพัฒนาครูเคมีของสมาคมฯ ซึ่งจัดการอบรมครูวิชาเคมี ตามแนวคิด ‘ลดลงสองพันเท่า’ ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการทดลองในวิชาเคมีให้มีการประหยัดสารเคมี จากการใช้ปริมาณ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป