กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ/นักวิจัย มอบรางวัล MOST Innovation Awards 2015 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ/นักวิจัย มอบรางวัล MOST Innovation Awards 2015 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

พิมพ์ PDF

     

       

      24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2015 ในงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน

      รางวัล MOST Innovation Awards 2015 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยที่เข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และมีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 12 ผลงาน โดยได้มีการจัดแสดงโชว์ในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2015 ของแต่ละสาขานั้น คือโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่เกียรติคุณสำหรับผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้

        1. สาขานักธุรกิจนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

 

        ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวสร้างสุข ชื่อผลงาน การผลิตข้าวครบวงจร จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการแปรรูปข้าวให้สามารถเข้าสู่ตลาดในเชิงธุรกิจ และสามารถช่วยเหลือชุมชนแบบยั่งยืนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบมั่นคง โดยสร้างความสุขให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการปลูกข้าว แปรรูป และจำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตแบบ Zero waste เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวตลอดทั้ง Rice Cycle

 

 

    รางวัลรองชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม คือ บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำกัด ชื่อผลงาน ไหมขัดฟันจากเส้นไหมแท้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติ 100% ที่พันเกลียวเส้นไหม 2 เส้นเข้าด้วยกัน เคลือบด้วยน้ำมันมะพร้าวและขี้ผึ้งแท้ ช่วยรักษาแผลในช่องปากและมีความลื่นในขณะทำความสะอาดซอกฟัน นอกจากนี้ยังผสมสารสกัดจากกานพลูและเปลือกมังคุด ที่ช่วยกำจัดและยับยั้งจุลินทรีย์บนผิวฟัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหงือกและฟันที่แข็งแรงถือเป็นภูมิปัญญาไทยไปสู่สากลอย่างยั่งยืน

 

 

          รางวัลรองชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม คือ บริษัท กิสโค จำกัด ชื่อผลงาน เครื่องผลิตโลหะสเลอร์รี่ด้วยการปล่อยฟองแก๊ส (GISS UNIT) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตโลหะสเลอร์รี่โดยการปล่อยฟองแก๊สที่ละเอียดมากผ่านแท่งกราไฟต์พรุนในน้ำโลหะขณะที่มีการแข็งตัวบางส่วน ซึ่งเครื่อง GISS Unit เป็นเครื่องจักรเสริมที่ติดตั้งเข้ากับเครื่องฉีดไดคาสเดิมที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะมีอยู่แล้ว ผลที่ได้คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมจะสามารถผลิตชิ้นงานได้มีคุณภาพมากขึ้น มีของเสียน้อยลง และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

         

            2. สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

 

       ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2015 สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คือ บริษัท คิริมารุ จำกัด ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality และ 3D Hologram ใน Mobile Game จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสร้างเกมมือถือขึ้นมา 2 เกมเพื่อรองรับทั้ง 2 เทคโนโลยี ได้แก่ เกมเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยี 3D Hologram มาแสดงผล 3 มิติของสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงได้ และเกมต่อสู้โดยใช้สัตว์ที่เราเลี้ยงมาสู้กันในโลก Virtual Reality ซึ่งผู้เล่นสามารถสวมแว่นตา VR เข้าไปสั่งการต่อสู้ในโลกเสมือนจริงนี้ได้

 

 

     รางวัลรองชนะเลิศ สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คือ บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ชื่อผลงาน เครื่องทดสอบการใช้งานโซ่เสมือนจริง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเครื่องทดสอบการใช้งานโซ่เสมือนจริงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการลดผลต่อการสึกหรอในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ด้วยการทดสอบโซ่และเฟืองโซ่พร้อมกันครั้งละสองชุดทำให้สามารถเปรียบเทียบผลการสึกหรอของโซ่และเฟืองขับยี่ห้อ หรือรุ่นการผลิตต่างๆ ได้ เครื่องทดสอบการใช้งานโซ่เสมือนจริงยังถูกพัฒนามาเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานการทดสอบการสึกหรอของชุดขับด้วยโซ่ของบริษัทเพื่อให้ได้คุณภาพโซ่ลูกกลิ้งและเฟืองขับที่ดีที่สุด

 

 

          รางวัลรองชนะเลิศ สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโกะรังนก ปัตตานี ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสเปรย์น้ำจากรังนกสกัดชนิดผงแห้งเพื่อใช้ลดอาการร้อนภายในช่องปาก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสูตรตำรับที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากการผสมผสานสารอาหารและสารชีวภาพธรรมชาติโดยเฉพาะในรังนกที่โดดเด่น เห็ดหูหนูขาวและว่านหางจระเข้รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกดาวเรือง เพื่อใช้ลดอาการร้อนในภายในช่องปาก

         

           3. สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม

 

        ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 201สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม คือ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ชื่อผลงาน เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยทางกลและชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยทางกลและชีวภาพ สามารถรองรับขยะชุมชนที่มีความหลากหลายของประเทศไทย โดยไม่ว่าขยะชุมชนจะมีสัดส่วนอย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้จะช่วยบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดแยก การลดขนาด การปรับเสถียรภาพ และการร่อนคัดแยกขั้นหลัง

 

 

         รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม คือ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ ชื่อผลงาน โรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงงานต้นแบบที่พัฒนามาจากการขยายระดับเทคโนโลยีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ หรือ Radio Frequency ในการกำจัดแมลงและไข่แมลงที่แฝงปนอยู่ในข้าว โดยไม่ทำให้คุณภาพของข้าวเปลี่ยนแปลงและปราศจากการใช้สารเคมี โดยโรงงานต้นแบบนี้มีกำลังการผลิตสูงสุด 2 ตันข้าวต่อชั่วโมง ซึ่งระบบหลักของเทคโนโลยีนี้สามารถติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบเดิมของโรงสีข้าวทั่วไปได้

 

 

       รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการนวัตกรรม คือ ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ชื่อผลงาน วัสดุยางพาราธรรมชาติแปรรูปเพื่อป้องกันแผลกดทับ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวัสดุยางพาราแปรรูปกระจายแรงดันกดทับ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยมีจุดเด่น 5 R ได้แก่ Research proved ผลการวิจัยรองรับทั้งในห้องทดลองและกับผู้ป่วยจริง, Reform กระบวนการผลิตสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตามต้องการ, Reasonable price เพราะสามารถผลิตได้เองในประเทศไทยม, Repair วัสดุห่อหุ้มยางพารานี้สามารถซ่อมแซมได้ และ Recycle หากวัสดุเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

 

          4. สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

           ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2015 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ชื่อผลงาน ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่คิดค้นขึ้นเป็นชุดทดสอบแรกของโลกที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสียของต้นทุนและรายได้ ซึ่งมี 3 ชุด คือ ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน ปุ๋ย และน้ำยางพารา ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามนี้ผลิตขึ้นเองในประเทศไทยใช้งานง่าย พกพาสะดวก รู้ผลรวดเร็ว ราคาถูก ใช้สารตัวอย่างและสารเคมีน้อย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

          รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ บริษัท น้ำเชื้อว่องไว ชื่อผลงาน P-Sync อุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัด จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ P-Sync เป็นอุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบพลาสเตอร์ฮอร์โมนติดผิวหนัง ที่ใช้สำหรับปล่อยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ เพื่อใช้ในการควบคุมวงรอบการเป็นสัดทำให้สัตว์พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

 

 

          รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ชื่อผลงาน เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเส้นกวยจั๊บที่มีลักษณะเหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปสะดวกต่อการบริโภค มีคุณภาพการทำสุกที่ดีกว่า ระยะเวลาใช้ทำให้สุกต่ำกว่าเส้นแห้งในท้องตลาด ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไปข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051

 


ผู้เขียนข่าว :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง , นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

          

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป