กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สตูล

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)”  เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและหาแนวทางในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พร้อมเปิดนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
22. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์  ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
23. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในปีงบประมาณ 2553 ปส. จะมีการจัดการเสวนาขึ้นใน 6 จังหวัด คือ กาญจนบุรี  สตูล  ลพบุรี  เชียงใหม่  อุบลราชธานี  ชุมพร  ทั้งนี้ ปส. จะร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
24. เกาะตะรุเตา
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... เกาะอาดัง และเกาะอื่นๆ ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   รายละเอียดการให้บริการ เป็นจุดรวมของแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าดงดิบ ป่าผสม ผลัดใบ-ป่าเขาหินปูน ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
25. ศูนย์วิจัยการยาง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
...  298 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0 7478 1582        ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
26. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... อำเภอละงู ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และตำบลสุกรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   รายละเอียดการให้บริการ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่สำคัญคือ เกาะเภตรา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันสูง ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
27. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในปีงบประมาณ 2553 ปส. จะมีการจัดการเสวนาขึ้นใน  6 จังหวัด คือ กาญจนบุรี  สตูล  ลพบุรี  เชียงใหม่ อุบลราชธานี ชุมพร จะร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
28. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หากรู้จักวิธีใช้อย่างปลอดภัย              ในปีงบประมาณ 2553 ปส. จะมีการจัดการเสวนาขึ้นใน  6 จังหวัด คือ กาญจนบุรี  สตูล  ลพบุรี  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
29. สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 13 อำลา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  และสตูล  มาเข้าร่วมกิจกรรม  เริ่มตั้งแต่การเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรีเพื่อรับโอวาท  เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
30. สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 12 อำลา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ด้านนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานกรรมการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 12 ได้นำเยาวชน จำนวน 240 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป