กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สตูล

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... สงขลา สตูล เมี่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA  ได้ติดตามสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตรายงานความเคลื่อนไหวหมอกควันที่เคลื่อนตัวในพื้นที่ภาคใต้ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
12. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     (7-8 กรกฎาคม 2558) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) นำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สถาบันการศึกษาจากจังหวัดสตูล ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
13. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  'อุทยานธรณีวิทยา' แห่งแรกในไทย ความภูมิใจของชาวสตูล       ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
14. โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
... 6 เดือน สถานที่  : จังหวัดนครพนม    สตูล   ตราด  ลำพูน กลุ่มเป้าหมาย  :  กลุ่มแม่บ้าน ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... สตูล 5) ภาคกลาง ดำเนินการในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย  :   วิสาหกิจชุมชน OTOP และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายทั้ง 5 ภูมิภาค  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
16. โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  2557         2. เชียงราย วันที่ 21 - 22 มกราคม 2558 ใต้    สตูล   วันที่ 15 - 16  มกราคม 2558  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... โดยเยาวชนส่วนใหญ่ที่เดินมาในครั้งนี้ จะเป็นเยาวชนจากจังหวัดยะลา, ปัตตานี, สตูล, นราธิวาส และสงขลา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะ  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะมุ่งเน้นในการสอนศาสนาเป็นหลัก มาเปิดโอกาสให้ทำความเข้าใจคำว่า ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
18. สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ปัจจุบันกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล เชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ เลย ชลบุรี และเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
... พัทลุง  กระบี่  สตูล  พังงา  ตรัง นราธิวาส  และปัตตานี ---------------------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  - นางสาวนงนุช  เมธียนต์พิริยะ  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... วว. ไปสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา  สตูล  ปัตตานี   ยะลา  และนราธิวาส) เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการแปรรูปลองกองแทนการจำหน่ายผลสดทั้งในและนอกฤดูกาล ...
ศุกร์, 08 ตุลาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป