กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงนาม MOU

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [gistda, ลงนาม MOU, พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ, การเคหะแห่งชาติ]  ...
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
Tags: [ลงนาม MOU, 50 ปี, เปิดโลกทัศน์]  ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
Tags: [ขยะแบบครบวงจร, บริหารจัดการขยะ, Integrated Solid Waste Management, ISWM, MBT, เกาะยาวน้อย, พังงา, ลงนาม MOU, แถลงข่าว]  ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
        ผู้ร่วมลงนาม MOU Food Innopolis         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการเดินหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0 ” ของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 เน้น 2 อุตสาหกรรมหลัก ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... รวมทั้งมีเครือข่ายด้านการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเป็นระบบ การลงนาม MOU สองหน่วยงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้  ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 27 กันบยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 16 กรมวิชาการเกษตร-สนช.ร่วมลงนาม MOU  ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
8. Clippingวท ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
  ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           หนังสือพิมพ์  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
9. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว ลงนาม MOU  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
 พร้อมให้แนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วย วทน.                      วันที่ 18 มิถุนายน ...
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป