กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 3 กระทรวง ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกระดับ SME สร้างเศรษฐกิจใหม่

3 กระทรวง ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกระดับ SME สร้างเศรษฐกิจใหม่

พิมพ์ PDF          26 พฤษภาคม 2559: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวกระโดดไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ทั้งนี้ งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


 
             ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานว่า เราจะทำอย่างไรให้เกิดดิจิทัล ปาร์ค เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องตามหลังจีนหรือเกาหลี  เพราะไทยมีความแตกต่างมากในเรื่องอุตสาหกรรมต่างที่มีความหลากหลาย  การจัดงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ก่อนหน้านี้เป็นการจุดประทุ และการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังจะทำให้เกิดพลังอย่างรุนแรง อยากให้ตามดูความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น สำหรับหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เอกชนเท่านั้น แต่ภาครัฐและวิสาหกิจก็เป็นหัวใจสำคัญด้วย ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดการรวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถลดต้นทุน รวมไปถึงการขจัดการคอรัปชั่น ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของธรรมภิบาลด้วย


                  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0 ” ของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 เน้น 2 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับ SMEs ไทยให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน  ด้วยการหาความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย 


          ความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์บ่มเพาะ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม จะสนับสนุนด้านการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลอุตสาหกรรมและมาตรการส่งเสริม SME ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และพื้นที่ดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสนับสนุนเครื่องมือและบริการของศูนย์ทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจและการจัดอบรมทางวิชาการและเทคโนโลยี


           การผนึกกำลังของ 3 กระทรวงใหญ่ในครั้งนี้ จะเป็นนิมิติใหม่ในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้วยการเติบเต็มเทคโนโลยีของภาครัฐให้ก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ไทยสามารถเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง และทำให้ผู้ประกอบการ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าได้ อันเป็นการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
  

ที่มาข้อมูล  วีระวุฒิ/ภาพ ชัชวาลย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : NSTDATHAILAND

โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000 ต่อ 71731, 71727, 1162
ลัญจนา (089-128-5004), ชนานันท์ (081 6396122), วีระวุฒิ (081-614-4465), ชัชวาลย์ (083 032-5145) กัณวีย์ (081-6256673) 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ ,นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : 
    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

Facebook : sciencethailand  

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป