กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

สนช.กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ MOU อิสราเอลพัฒนาผู้ประกอบการ Startup

พิมพ์ PDF

 


        วันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Startup Thailand 2016 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จับมือลงนาม MOU กับบริษัท AGW Group LTD ของประเทศอิสราเอล เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย  
       โดยบริษัท  AGW Group LTD มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (Know-how) ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและจัดตั้งสำนักงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่างๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งมีเครือข่ายด้านการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเป็นระบบ การลงนาม MOU สองหน่วยงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
- เพื่อร่วมมือในด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการและเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนและการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) มุ่งหวังให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
- เพื่อร่วมมือส่งเสริมระบบนิเวศน์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของทั้งสองหน่วยงาน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและช่องทางระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและเกิดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียในอนาคตต่อไป
ข้อมูลโดย:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 02 017 5555

ข่าวโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป