กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม 'จูโน'   กรุงเทพธุรกิจ  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... 4.ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ดำเนินงานโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
13. ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ โดยวิทยกรจากบริษัท มายด์เทอร่า จำกัด มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแบเว็บไซต์และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ปรับเป็น “การส่งเสริมการบูรณาการการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” พร้อมปรับตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์ จากร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง” ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 70 คน จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
...         “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์”จะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00น. ณ สยามสแควร์วัน ชั้น LG โดยเปิดให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรีพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... CERN Summer Student Program  และ CERN  Physics High School Teacher Program  ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... และคัดเลือกโครงการที่เข้ารอบจำนวน 40 ทีม (ประเภทละ 20 ทีม) ซึ่งจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวด  ก่อนที่จะพัฒนาผลงานให้แล้วเสร็จและนำเสนอต่อคณะกรรมการสำหรับการตัดสินหาผู้ชนะในแต่ละประเภท ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... โดยในทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ที่แบ่งออกเป็น 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
... 28 เมษายน จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ         การจัดงาน Startup Thailand 2016 ครั้งแรกระดับประเทศในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีประชาชนผู้สนใจในธุรกิจทางมาชมงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ...
อาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป