กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เด็กไทยคว้ารางวัลเวทีอินเทล ไอเซฟ มหกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก 2016

เด็กไทยคว้ารางวัลเวทีอินเทล ไอเซฟ มหกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก 2016

พิมพ์ PDF

 

    เด็กเชียงรายสร้างชื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัลใหญ่บนเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเยาวชนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประกวดแข่งขัน จากผลงาน “การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหม เพื่อผลิตเครื่องมือใช้ควบคุมการพ่นใยไหมในการผลิตแผ่นใยไหม” ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมได้
 
     นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า การนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) โดยการผนึกกำลังขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2559 ที่เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเยาวชนไทยที่เรานำมากว่า 10 ทีม สามารถคว้ารางวัลใหญ่จากเวทีนี้มาฝากคนไทยได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสัตวศาสตร์ จากโครงงาน “การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหม เพื่อผลิตเครื่องมือใช้ควบคุมการพ่นใยไหมในการผลิตแผ่นใยไหม” ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวชลันธร ดวงงา และนางสาวรุ้งลาวัลย์ ชาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโครงงานเดียวกันนี้ยังสามารถคว้ามาอีกรางวัลหนึ่งใหญ่ คือ รางวัลชนะเลิศ จากซิกม่าไซน์ (Sigma Xi) องค์กรสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของเวทีนี้ นอกจากนี้ เยาวชนไทยยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในสาขาเดียวกันมาได้จากโครงงาน “การศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด” ของนายธัชกร จินตวลากร และนายภูวนาถ เตรียมชาญชัย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 “การได้รับรางวัลของเยาวชนไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาก เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยในทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ที่แบ่งออกเป็น 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง เป็นต้น การที่เราสามารถคว้ารางวัลระดับนี้มาได้ก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” นายสาครฯ กล่าว
     ด้านนางสาวชลันธรฯ ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า ตนรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ เพราะไม่คาดฝันว่าจะได้รางวัลนี้มาครอง ด้วยเวทีนี้เป็นการรวบรวมสุดยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนกว่า 77 ประเทศทั่วโลกมาประกวดแข่งขันกัน ทีมของตนจึงไม่กล้าคาดฝัน แต่ก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ ทั้งฝึกฝนการนำเสนอและภาษาอังกฤษ รางวัลนี้ทำให้ทีมของตนตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาภูมิใจมาก ที่สามารถทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกเอ่ยขึ้นบนเวทีนี้อีกครั้ง
      ส่วนนางสาวรุ้งลาวัลย์ฯ อีกหนึ่งสมาชิกของทีมกล่าวว่า โครงงานนี้เกิดจากความตั้งใจของตนและเพื่อนที่ต้องการจะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมในชุมชน ยืดอายุของหนอนไหม โดยพวกตนได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของหนอนไหมเมื่อถูกปล่อยให้เคลื่อนที่บนจ่อที่ตั้งเอียงที่ความชันระดับต่างๆ พบว่า หนอนไหมจะเคลื่อนที่ขึ้นเสมอ และยังสามารถพ่นใยไหมเป็นแผ่นได้ จากนั้นจึงได้ศึกษาระดับความชันและคุณภาพของแผ่นไหมที่ได้ จนได้ค่าที่เหมาะสมที่ทำให้ได้แผ่นใยไหมคุณภาพดี และนำมาออกแบบอุปกรณ์เป็นแผ่นเฟรมไม้ ซึ่งจะช่วยในการกระจายตัวของเส้นใยไหมในการผลิตใยไหม ซึ่งเดิมใช้จ่อแบบแนวราบ และใช้มือในการกระจายตัวหนอนไหม ผลงานนี้จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ต้องคอยใช้มือกระจายตัวหนอนไหม ที่สำคัญ เมื่อลดการใช้มือสัมผัสหนอนไหมได้ อายุของหนอนไหมก็จะยาวขึ้นจากเดิมที่เคยให้ผลผลิตได้ 2 รุ่น ก็จะเพิ่มเป็น 6 รุ่น ทำให้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตได้

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป