กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
2
โพสต์ทูเดย์
B11
ไทยโพสต์
3
The Nation
2A
พิมพ์ไทย
2
ไทยรัฐ
10
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
4
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
16
พิมพ์ไทย
2
พิมพ์ไทย
12

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B2
เดลินิวส์
7
กรุงเทพธุรกิจ
16,13
ไทยโพสต์
3
Bangkok Post
B2
The Nation
5B
สยามรัฐ
13
โพสต์ทูเดย์
B3
กรุงเทพธุรกิจ
27
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
13,21
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
6
โลกวันนี้
10
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
กรุงเทพธุรกิจ
27
กรุงเทพธุรกิจ
27
กรุงเทพธุรกิจ
27
ผู้จัดการรายวัน
16
แนวหน้า
14
มติชน (กรอบบ่าย)
7
โพสต์ทูเดย์
B4
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
5
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
4

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป